• Iristatin - nový imunomodulační protein z klíštěcích slin

    Nedávnou práci výzkumného týmu Laboratoře interakce vektor-hostitel, která popisuje nově objevený inhibitor cysteinových proteáz ze slin klíštěte Ixodes ricinus, publikoval časopis Cellular and Molecular Life Sciences.
  • Publikace v časopisu Cancers

    Naše bývalá studentka Mgr. Veronika Caisová, PhD publikovala práci zabývající se imunoterapií obtížně léčitelného feochromocytomu, při níž byla použita metoda vyvinutá Dr. Janem Ženkou v Laboratoři nádorové imunoterapie na naší katedře.
  • Studium na Katedře Medicínské Biologie

    Studium na Katedře medicínské biologie PřF JU CB je možné ve třech na sebe navazujících studijních oborech Biomedicínská laboratorní technika, Klinická biologie a Infekční biologie.

O katedře

Katedra medicínské biologie zajišťuje studijní programy bakalářského oboru Biomedicínská laboratorní technika, navazujícího magisterského oboru Klinická biologie a doktorského studijního programu Infekční biologie. Studenti těchto oborů si volí témata svých diplomových prací z oblasti klinické či preklinické problematiky se zaměřením na molekulární biologii, hematologii, imunologii, klinickou biochemii či na další disciplíny spadající do oblasti biomedicínských věd.

Katedra spolupracuje s Parazitologickým a Entomologickým ústavem AV ČR a s Nemocnicí České Budějovice, a.s. Na těchto pracovištích je studentům poskytnuto zázemí pro jejich vlastní experimentální činnost v rámci bakalářských a magisterských diplomových prací. Výuku specializovaných předmětů garantovaných katedrou zajišťují odborníci z výzkumných pracovišť i z klinické praxe.

Výzkumná činnost pracovníků katedry je zaměřena na imunomodulační a protizánětlivé účinky klíštěcích slin a jejich jednotlivých složek, význam těchto účinků pro přenos lidských patogenů (virus klíšťové encefalitidy, spirochéta lymské boreliózy) klíšťaty a patogenezi infekce virem klíšťové encefalitidy. Dále je studována imunoterapie nádorů na modelu myšího melanomu. Laboratoře katedry jsou vybaveny pro molekulárně biologické (RealTime PCR, chemiluminiscence) a imunologické (průtoková cytometrie, cell-sorting, ELISA) metody, katedra disponuje bariérovým zvěřincem (individuálně ventilované chovné nádoby).