• Vítejte na stránkách Katedry medicínské biologie

  • Studium v Českých Budějovicích

    Katedra medicínské biologie garantuje studijní programy bakalářského oboru Biomedicínská laboratorní technika, magisterského oboru Klinická biologie a doktorského oboru Infekční biologie.

Aktuality


O katedře

Katedra medicínské biologie zajišťuje studijní programy bakalářského oboru Biomedicínská laboratorní technika, navazujícího magisterského oboru Klinická biologie a doktorského studijního programu Infekční biologie. Studenti těchto oborů si volí témata svých diplomových prací z oblasti klinické či preklinické problematiky se zaměřením na molekulární biologii, hematologii, imunologii, klinickou biochemii či na další disciplíny spadající do oblasti biomedicínských věd.

Katedra spolupracuje s Parazitologickým a Entomologickým ústavem AV ČR a s Nemocnicí České Budějovice, a.s. Na těchto pracovištích je studentům poskytnuto zázemí pro jejich vlastní experimentální činnost v rámci bakalářských a magisterských diplomových prací. Výuku specializovaných předmětů garantovaných katedrou zajišťují odborníci z výzkumných pracovišť i z klinické praxe.

Výzkumná činnost pracovníků katedry je zaměřena na imunomodulační a protizánětlivé účinky klíštěcích slin a jejich jednotlivých složek, význam těchto účinků pro přenos lidských patogenů (virus klíšťové encefalitidy, spirochéta lymské boreliózy) klíšťaty a patogenezi infekce virem klíšťové encefalitidy. Dále je studována imunoterapie nádorů na modelu myšího melanomu. Laboratoře katedry jsou vybaveny pro molekulárně biologické (RealTime PCR, chemiluminiscence) a imunologické (průtoková cytometrie, cell-sorting, ELISA) metody, katedra disponuje bariérovým zvěřincem (individuálně ventilované chovné nádoby).