Akce

Studium na Katedře medicínské biologie PřF JU CB je možné ve třech na sebe navazujících studijních oborech Biomedicínská laboratorní technika, Klinická biologie a Infekční biologie.

Publikace v časopisu Cancers

28.05.2019

Naše bývalá studentka Mgr. Veronika Caisová, PhD publikovala práci zabývající se imunoterapií obtížně léčitelného feochromocytomu, při níž byla použita metoda vyvinutá Dr. Janem Ženkou v Laboratoři nádorové imunoterapie na naší katedře.

Přečíst celé