Menu

Příspěvek na kurz IPVZ

K příspěvku Přírodovědecké fakulty JU na absolvování kurzu „Odborné zdravotnické laboratorní metody"


Kurz je pořádán každoročně Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Příspěvek fakulty je realizován formou mimořádného stipendia pro studenty končící magisterský studijní obor Klinická biologie. Studenti musí na začátku kalendářního roku nahlásit vedoucímu katedry, že mají v úmyslu v daném roce (nebo v lednu roku následujícího) ukončit studium (příspěvek fakulty na kurz je třeba zahrnout do rozpočtu, který schvaluje senát) a před ukončením studia osobně požádat vedoucího katedry o vypsání mimořádného stipendia. Po ukončení studia již studentovi mimořádné stipendium nelze vyplatit.