Menu

Školení k pravidlům provozu a bezpečnosti práce v BSL2 laboratořích Katedry medicínské biologie


Se začátkem nového školního roku opět proběhne každoroční školení k pravidlům provozu a bezpečnosti práce v BSL2 laboratořích Katedry medicínské biologie (PřF budova C, 2. patro, za zamčenými prosklenými dveřmi). Týká se především pracovníků a studentů, kteří předpokládají, že se v těchto prostorách budou pravidelně pohybovat a pracovat na svých výzkumných projektech, nikoli studentů, kteří do BSL-2 půjdou v rámci praktických cvičení některého kurzu.

  

Školení se bude konat ve středu 3.10.2018 v 15:00 v učebně C1.

 

Účast na školení bude potvrzena podpisem na prezenčním listu. Pokud teď ještě práce v BSL-2 neplánujete, ale během roku se ukáže, že potřebujete v BSL-2 pracovat, ozvěte se a proškolení provedeme před započetím prací individuálně. Pokud si nejste jistí, zda školení potřebujete, obraťte se na svého školitele nebo na vedoucího KME.


BSL2_2018