Andrea Frejlachová


Mgr. Andrea Frejlachová

školitel: RNDr. Jan Ženka, CSc.

téma disertační práce: Imunometabolická terapie pankreatického adenokarcinomu se zaměřením na vakcinační účinek a jeho perzistenci       

e-mail: frejla00@prf.jcu.cz