Daniel Růžek


doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. 

(nar. 1981 v Jindřichově Hradci)

Vystudoval magisterský obor Klinická biologie na Biologické fakultě a doktorský obor Molekulární a buněčná biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V letech 2008-2009 absolvoval postdoktorandský pobyt na Oddělení virologie a imunologie Texaského biomedicínského výzkumného institutu v San Antoniu v USA. Habilitován byl v oboru Lékařská mikrobiologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Je vedoucím Laboratoře arbovirologie Parazitologického ústavu AV ČR a Oddělení virologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Vyučuje předmět Lékařská virologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a Patogeneze virových nákaz na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se výzkumem virových nákaz přenášených vektory, zejména pak virem klíšťové encefalitidy.

Více na: https://www.paru.cas.cz/pracovnici/profil/71-danielruzek/

Kontakt

telefon: +420 777 786 218

e-mail: ruzekd@paru.cas.cz

Zaměření výzkumu:

Věnujeme se výzkumu klíšťové encefalitidy a dalších významných arbovirových nákaz. Zkoumáme patogenezi virových infekcí se zvláštním zřetelem na mechanismy průniku virů přes hematoencefalicku bariéru do mozku a následné děje související s virovou infekcí v mozkové tkáni. Vyvíjíme a testujeme nová perspektivní antivirotika a vakcíny. Naše mikrobiologická laboratoř na Parazitologickém ústavu BC AV ČR má certifikaci BSL-3, proto tu zkoumáme i člověku nebezpečné a vzduchem přenosné viry.

Mateřská pracoviště:

Parazitologický ústav Biologického centra AVČR
Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně

Vybraná spolupracující pracoviště:

Ústav organické chemie a biochemie AVČR, Praha
Hokkaido University, Sapporo, Japonsko
CEITEC - Středoevropský technologický institut - Masarykova univerzita, Brno
Rega Institute, Leuven, Belgie
Robert Koch-Institut, Berlín, Německo
Institut Pasteur, Paříž, Francie
Virologický ústav, Biomedicínské centrum, Bratislava, Slovensko
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Institute of Bioorganic Chemistry and Fundamental Medicine, Russian Academy of Science, Novosibirsk, Rusko

Vybrané publikace:

Füzik T, Formanová P, Růžek D, Yoshii K, Niedrig M, Plevka P. Structure of tick-borne encephalitis virus and its neutralization by a monoclonal antibody. Nature Communications 2018 Jan 30;9(1):436.

Růžek, D., Yakimenko, V.V., Karan, L.S., Tkachev, S.E. (2010). Omsk haemorrhagic fever. The Lancet 376(9758):2104-13.

Eyer L, Kondo H, Zouharova D, Hirano M, Valdés JJ, Muto M, Kastl T, Kobayashi S, Haviernik J, Igarashi M, Kariwa H, Vaculovicova M, Cerny J, Kizek R, Kröger A, Lienenklaus S, Dejmek M, Nencka R, Palus M, Salat J, De Clercq E, Yoshii K, Ruzek D. Escape of tick-borne flavivirus from 2' -C-methylated nucleoside antivirals is mediated by a single conservative mutation in NS5 that has a dramatic effect on viral fitness. Journal of Virology 2017 Aug 16. pii: JVI.01028-17. doi: 10.1128/JVI.01028-17. (Editors‘ Choice)

Eyer L, Nencka R, Huvarová I, Palus M, Joao Alves M, Gould EA, De Clercq E, Růžek D. Nucleoside Inhibitors of Zika Virus. Journal of Infectious Diseases 2016 Sep 1;214(5):707-11. (Editors’ Choice; Highly cited according to WoS)

Salat J, Mihalca AD, Mihaiu M, Modrý D, Ruzek D. Tick-borne encephalitis in sheep, Romania. Emerging Infectious Diseases, Dec;23(12):2065-2067.

Běžící granty:

2016-2018       GAČR 16-20054S Pokročilé studie patogeneze západonilské horečky směrem k novým možnostem terapie/Advanced Studies on Pathogenesis of West Nile Fewer towards New Theraputic Strategies (řešitel)

2016-2019       Agentura pro zdravotnický výzkumČR NV16-34238A Vývoj a testování nových perspektivních antivirotik aktivních vůči viru klíšťové encefalitidy/Development and testing of novel perspective antivirals active against tick-borne encephalitis (řešitel)

2017-2019    GAČR GA15-11688S  Strukturní studie flavivirů a mechanismu jejich neutralizace protilátkami (spoluřešitel)

2017-2021       European Regional Fund CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495 FIT (Pharmacology, Immunotherapy, nanoToxicology) (Scientific Director)

2018-2020       European Joint Programme Cofund under H2020: Metagenomic Array Detection of emerging Viruses in EU (MAD-VIR) (partner)

2018-2019       Czech-Japan collaborative project Mobility Plus (řešitel za českou stranu)