Eva Výletová


Ing. Eva Výletová

Manažerka laboratoří katedry

Tel.: +420 387 776 277

E-mail: evyletova@prf.jcu.cz

budova C PřF JU - BSL1 prostor, č. dv. 020 60