Menu

Jan Ženka


RNDr. Jan Ženka, CSc.

(nar. 1955 ve Svitavách)

 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně, obor Biochemie. V roce 1984 dokončil doktorandské studium v oboru Biologie. Na Katedře medicínské biologie se zabývá studiem imunoterapie nádorových onemocnění v rámci řešení projektu „The use of anchored ligands of phagocytic receptors for cancer immunotherapy”, podporovaného z Research Support Foundation, Vaduz, Fürstentum Liechtenstein. Na PřF JU přednáší kurzy Terapie nádorů určené pro bakalářské i magisterské studenty.

 

Kontakt

budova C PřF JU, č. dv. 02 038

telefon: 774550724

e-mail: jan@zenka.net

 

Vybrané publikace

Janotová, T., Jalovecká, M., Auerová, M., Švecová, I., Bruzlová, P., Maierová, V., Kumžáková Z., Čunátová Š., Vlčková Z., Caisová V., Rozsypalová P., Lukáčová K., Vácová N., Wachtlová M., Salát J., Lieskovská J., Kopecký J., Ženka, J. (2014). The use of anchored agonists of phagocytic receptors for cancer immunotherapy: B16-F10 murine melanoma model. PLoS ONE, 9(1): e85222.