Menu

Jan Ženka


RNDr. Jan Ženka, CSc.

(nar. 1955 ve Svitavách)

 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně, obor Biochemie. V roce 1984 dokončil doktorandské studium v oboru Biologie. Na Katedře medicínské biologie se zabývá studiem imunoterapie nádorových onemocnění. Na PřF JU přednáší kurzy Terapie nádorů pro bakaláře (KME/066) a Terapie nádorů pro magistry (KME/074).

 

Kontakt

budova C PřF JU, č. dv. 02 038

telefon: +420 387 776 274,  +420 774 550 724

e-mail: jan@zenka.net

 

Vybrané publikace

Janotová, T., Jalovecká, M., Auerová, M., Švecová, I., Bruzlová, P., Maierová, V., Kumžáková Z., Čunátová Š., Vlčková Z., Caisová V., Rozsypalová P., Lukáčová K., Vácová N., Wachtlová M., Salát J., Lieskovská J., Kopecký J., Ženka, J. (2014). The use of anchored agonists of phagocytic receptors for cancer immunotherapy: B16-F10 murine melanoma model. PLoS ONE, 9(1): e85222.

Caisová V, Vieru A, Kumžáková Z, Glaserová S, Husníková H, et al. (2016) Innate immunity based cancer immunotherapy: B16-F10 murine melanoma model. BMC Cancer 16: 940 DOI: 10.1186/s12885-016-2982-x

Caisová V, Uher O, Nedbalová P, Jochmanová I, et al. (2018) Effective cancer immunotherapy based on combination of TLR agonists with stimulation of phagocytosis. International Immunopharmacology 59: 86-96.