Jaroslava Lieskovská


Mgr. Jaroslava Lieskovská, Ph.D.

(nar. 1971 v Považskej Bystrici)

  
Tel.: +420 387 776 291

E-mail: jlieskovska@prf.jcu.cz

budova C PřF JU, č. dv. 02 039

  

Vystudovala obor Biochemie na Komenského univerzitě v Bratislavě. Postgraduální studium absolvovala v oboru Virologie na Virologickém ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. V letech 1999-2006 absolvovala zahraniční stáž na Oddělení molekulární imunologie ve Výzkumném institutu veřejného zdraví v New Jersey (Public Health Research Institute) a na Katedře medicíny na Univerzitě Severní Karolíny v Chapel Hill v USA. Od roku 2009 pracovala na Parazitologickém ústavu Biologického centra v Českých Budějovicích a od roku 2012 pracuje na Jihočeské univerzitě na Katedře medicínské biologie. Její vědecká činnost zapadá do oblasti molekulární biologie a molekulární imunologie v rámci různých projektů tykajících se v minulosti např. studia růstové retardace vyvolané nadprodukcí cytokínu IL-6, či studia signalizace IGF-1 (inzulínu podobný růstový faktor) v souvislosti s tvorbou aterosklerotických plaků. Její současná vědecká činnost je zaměřená na výzkum imunomodulačních účinků klíštěcích slin a klíštěcích molekul, převážně na úrovni buněčné signalizace. Rovněž se podílí na řešení několika jiných projektů ze spolupracujících laboratoří (viz stránky Laboratoře molekulární imunologie). Kromě vědecké činnosti se věnuje i pedagogické činnosti; vyučuje předmět Virology, Molekulární imunologie, Molecular Immunology, a participuje na cvičení z Imunologie. Je školitelkou bakalářských, diplomových a dizertačných prací.

  

Vedené bakalářské a diplomové práce:

 

Bc. Simona Fisherová: The effect of Ixodes ricinus serpin on the function of natural killer cells 

Bc. Anna Kovaříková: Analýza apoptózy a autofagie v dentritických buňkách infikovaných virem klíšťové encefalitidy

Bc. Markéta Spěváková: Vliv klíštěcích slin na endoplazmatický stres v buňkách infikovaných virem klíšťové encefalitidy

Hana Šmídová: Reakce imunitního systému na spirochéty Lymské boreliózy v závislosti na jejích patogenním potenciálu

Bc. Kristina Kocarová: Interakce viru klíšťové encefalitidy s myšími keratinocyty (konzultant)

Ing. Dominika Tučková: Efektivita vyhledávání sekundárních metabolitů sinic se specifickou aktivitou proti lidským nádorovým buňkám pomocí metod "highthroughput" screeningu (konzultant)

 

Vedené doktorské práce:

Mgr. Zuzana Beránková: Vliv klíštěcích slin na buněčný stres v souvislosti s přenosem klíštěcích patogenů

MSc. Ritesh Khanna: The effect of tick saliva on cellular stress related to TBEV infection; the implication of DAMPs signaling and exosomes

 

Vybrané publikace

Lieskovská J, Páleníková J, Langhansová H, Chmelař J, Kopecký J. (2018): Saliva of Ixodes ricinus enhances TBE virus replication in dendritic cells by modulation of pro-survival Akt pathway. Virology 514: 98-105.

Xin M, Sterba J, Shaliutina-Kolesova A, Dzyuba B, Lieskovska J, Boryshpolets S, Siddique MAM, Kholodnyy V, Lebeda I, Linhart O. (2018): Protective role of antifreeze proteins on sterlet (Acipenser ruthenus) sperm during cryopreservation. Fish Physiol Biochem. doi: 10.1007/s10695-018-0538-5.

J. Kratochvíl J., Štěrba J., Lieskovská J., Langhansová H., Kuzminova A., Khalakhan I., Kylián O., Straňák V. (2018): Antibacterial effect of Cu/C:F nanocomposites deposited on PEEK substrates. Materials Letters 230: 96-99.

Frutos E., Karlík M., Jiménez J.A., Langhansová H., Lieskovská J., Polcar T. (2018): Development of new β/α″-Ti-Nb-Zr biocompatible coating with low Young's modulus and high toughness for medical applications . Materials and Design 142: 44-55.

Kratochvíl J., Kahoun D., Štěrba J., Langhansová H., Lieskovská J., Fojtíková P., Hanuš J., Kousal J., Kylián O., Straňák V. (2018) Plasma polymerized C:H:N:O thin films for controlled release of antibiotic substances. Plama processes and polymers.

Kotál J, Langhansová H, Lieskovská J, Andersen JF, Francischetti IM, Chavakis T, Kopecký J, Pedra JH, Kotsyfakis M, Chmelař J. (2015): Modulation of host immunity by tick saliva. J Proteomics. Jul 17;128:58-68

Lieskovská J., Páleníková J., Langhansová H., Campos Chagas A., Calvo E., Kotsyfakis M., Kopecký J. (2015): Tick sialostatins L and L2 differentially influence dendritic cell responses to Borrelia spirochetes. Parasite&Vectors 15;8:275.

Páleníková J, Lieskovská J, Langhansová H, Kotsyfakis M, Chmelař J, Kopecký J. (2015): Ixodes ricinus salivary serpin IRS-2 affects Th17 differentiation via inhibition of the interleukin-6/STAT-3 signaling pathway. Infection&Immun. May;83(5):1949-56.

Lieskovská J, Páleníková J, Širmarová J, Elsterová J, Kotsyfakis M, Campos Chagas A, Calvo E, Růžek D, Kopecký J. (2015): Tick salivary cystatin sialostatin L2 suppresses IFN responses in mouse dendritic cells. Parasite Immunology. Feb;37(2):70-8.