Markéta Skaličková


Mgr. Markéta Skaličková

školitel: RNDr. Jan Ženka, CSc.

téma disertační práce: Studium imunometabolické terapie nádorů se zaměřením na ovlivnění imunosupresivního nádorového prostředí     

 

e-mail: skalim05@prf.jcu.cz

tel.: +420 774 153 556