Radka Lencová


Mgr. Radka Lencová

školitel: RNDr. Jan Ženka, CSc.

téma disertační práce: Optimalizace imunometabolické terapie pankreatického adenokarcinomu spojená s minimalizací vedlejších účinků terapie      

 

e-mail: lencor00@prf.jcu.cz

tel.: +420 732 526 746