O katedře


Katedra medicínské biologie (KME)

 

Vedoucí katedry: RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry: Prof. RNDr. Jan Kopecký CSc.

  

 

Katedra zajišťuje bakalářský program Biomedicínská laboratorní technika, magisterský program Klinická biologie a doktorský program Infekční biologie.

Bakalářské a diplomové práce se zaměřují především na imunologická a molekulárně-biologická témata s významem pro humánní medicínu. Ve spolupráci s nemocnicí v Českých Budějovicích je možné zpracovávat i klinická data. Ve výzkumu katedra spolupracuje s Parazitologickým ústavem BC AV ČR, v.v.i. Akcentuje se interdisciplinární přístup k řešení výzkumných projektů. Záměrem katedry je vychovat samostatné, teoreticky i prakticky připravené absolventy, kteří najdou uplatnění jak v biomedicínském výzkumu, tak v klinických, diagnostických nebo forenzních laboratořích. Oproti obdobným programům, nabízeným zdravotnicky zaměřenými fakultami, je kladen důraz na vědecký přístup a schopnost samostatné experimentální práce.