Obor Biomedicínská laboratorní technika


Biomedicínská laboratorní technika (BMLT)

Garant programu:

RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D.  

  

E-mail: chmelar@jcu.cz

Telefon: 387 776 278

Více o garantovi

 


Stručně o programu Biomedicínská laboratorní technika (BMLT)

Bakalářský studijní program Biomedicínská laboratorní technika poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují prakticky provádět základní i speciální práce v biologických a biomedicínských výzkumných zařízeních. Výběr a rozvržení povinných kurzů vede studenty k porozumění principům fungování lidského těla včetně jeho patologií, a to na molekulární, buněčné, tkáňové i organizmální úrovni. Absolventi jsou připraveni zvládnout i nejmodernější metody založené na analýze nukleových kyselin a proteinů. Uplatní se ve výzkumných laboratořích zaměřených na základní i preklinický biomedicínský výzkum, jenž dnes představuje jednu z nejvýznamnějších a nejlépe financovaných oblastí vědy. Také lze najít uplatnění ve vývoji nových biomedicínských aplikací, léčiv či preparátů. Další možností je uplatnění ve firmách, obchodujících s laboratorní technikou, chemikáliemi a zdravotnickými materiály. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Klinická biologie. V současné době nemá program BMLT zdravotnickou akreditaci.


Studijní plán bakalářského programu BMLT 

Sebehodnotící zpráva oboru