Obor Klinická biologie


Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.Klinická biologie

Garant programu:

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

E-mail: jkopec@prf.jcu.cz

Telefon: 387 776 274

Více o garantovi

 


Stručně o programu Klinická biologie  

Magisterský studijní program Klinická biologie umožňuje získat množství teoretických znalostí i praktických dovedností a uplatnit je v praxi při provádění složitých metodických postupů v širokém spektru laboratoří, včetně nejmodernějších diagnostických a analytických metod. Absolvent Klinické biologie je schopen interpretovat a integrovat výsledky jednotlivých laboratorních nálezů a může proto nalézt uplatnění na vedoucích místech klinických či diagnostických laboratoří (virologie, lékařská genetika, klinická biochemie apod.). Na program Klinická biologie je možné navázat doktorským studiem a pokračovat ve vědecké práci. Studijní program Klinická biologie nemá zdravotnickou akreditaci, tuto kvalifikaci je možné získat absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu „Odborné zdravotnické laboratorní metody“. Více o zdravotnické akreditaci ZDE.

Studijní plán magisterského programu Klinická biologie