Menu

Obor Klinická biologie


Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.Klinická biologie

Garant programu:

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

E-mail: jkopec@prf.jcu.cz

Telefon: 387 776 274

Více o garantovi

 


Stručně o programu Klinická biologie  

Magisterský studijní program Klinická biologie umožňuje získat množství teoretických znalostí i praktických dovedností a uplatnit je v praxi při provádění složitých metodických postupů v širokém spektru laboratoří, včetně nejmodernějších diagnostických a analytických metod. Absolvent Klinické biologie je schopen interpretovat a integrovat výsledky jednotlivých laboratorních nálezů a může proto nalézt uplatnění na vedoucích místech klinických či diagnostických laboratoří (virologie, lékařská genetika, klinická biochemie apod.). Na program Klinická biologie je možné navázat doktorským studiem a pokračovat ve vědecké práci. Studijní program Klinická biologie nemá zdravotnickou akreditaci, tuto kvalifikaci je možné získat absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu „Odborné zdravotnické laboratorní metody“, který zajišťuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (http://www.ipvz.cz). Více o zdravotnické akreditaci ZDE.

Studijní plán magisterského programu Klinická biologie