Nabídka témat


Nabízená témata bakalářských prací na KME

 

Témata v oblasti nádorové imunoterapie:

Školitel: RNDr. Jan Ženka, CSc, jzenka@gmail.com 

Všechna níže uvedená témata budou vypracována formou rešeršní práce.

  1. Stimulační a inhibiční checkpoint molekuly v nádorové imunoterapii
  2. MDSC (myeloid-derived suppressor cells) a nádorová onemocnění
  3. Protinádorová vakcinace a způsoby zesílení jejího účinku
  4. DC (dendritic cells) terapie a způsoby zesílení jejího účinku
  5. Spontánní vyléčení u nádorových onemocnění
  6. Shoda vlastností nádorů a trofoblastu

 

Úloha kontrolních bodů imunitního systému při chronických infekcích.

Školitelka: RNDr. Helena Langhansová, Ph.D., hlanghansova@prf.jcu.cz 

Kontrolní body imunitního systému, tzv. „immune checkpoint“ jsou regulační mechanismy imunitního systému, známé především z nádorové imunoterapie. Ukazuje se nicméně i jejich význam v jiných chronických onemocněních, včetně infekčních. Cílem této rešeršní práce je zevrubně zpracovat toto téma za účelem nalezení možného využití kontrolních bodů v léčbě těchto onemocnění.

 

 

 

 

Nabízená témata magisterských prací na KME

  

Příprava myší monoklonální protilátky proti lidskému CD40 receptoru s agonistickým efektem

Školitel: Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc, jkopec@prf.jcu.cz 

Agonistická protilátka proti CD40 receptoru se využívá ke stimulaci imunitní odpovědi v rámci nádorové imunoterapie. Vzhledem k vysoké spotřebě a ceně této protilátky chceme připravit vlastní systém produkce této protilátky.

  

Funkční charakterizace vybraných klíštěcích serpinů pomocí RNA interference

Školitelka: RNDr. Helena Langhansová, Ph.D., hlanghansova@prf.jcu.cz 

Jedna z možností, jak otestovat funkci proteinu, je jeho „vypnutí“ a sledování výsledného fenotypu. RNA interferencí lze významně snížit expresi proteinů i v klíštěti. Cílem projektu je vyrobit dsRNA, pomocí níž se vypne exprese vybraných serpinů v klíštěti Ixodes ricinus a následně sledovat vliv RNAi na fitness klíštěte a na přenos borélií do hostitele.

 

Zavedení eukaryotického expresního systému pro přípravu klíštěcích rekombinantních proteinů

Školitel: RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D., chmelar@jcu.cz 

Klíště obecné (Ixodes ricinus) produkuje ve svých slinách řadu farmakoaktivních proteinů, které byly v minulosti identifikovány jako imunomodulátory a antihemostatika. Některé tyto proteiny obsahují místa pro post-translační úpravy, především glykosylace, které umí zajistit pouze eukaryotické buňky. Cílem práce je zavést eukaryotický expresní systém a připravit v něm vybraný klíštěcí glykoprotein.