Menu

Nabídka témat


Nabízená témata bakalářských prací na KME

 

Téma: Protinádorové účinky klíštěcích slin

Typ práce: Rešeršní

Školitel: Jan Kopecký

Popis: Proteiny klíštěcích slin s protinádorovým účinkem, vliv na proliferaci buněk, apoptózu, vaskularizaci nádoru. Přímý cytotoxický selektivní efekt na nádorové buňky. Inhibice invazivní aktivity nádorových buněk (tvorba metastáz), inhibice angiogeneze.

 

Téma: Funkční charakterizace klíštěcího inhibitoru neutrofilových proteáz pomocí in vitro modelů rekrutace leukocytů

Typ: Experimentální

Školitel: Zuzana Beránková, Jindřich Chmelař

Popis: Elastofilin je malý protein, sekretovaný do klíštěcích slin, který patří mezi inhibitory serinových proteáz. Jeho inhibiční aktivita byla zjištěna proti třem hlavním neutrofilovým proteázám – elastáze, katepsinu G a proteáze 3. Proto lze předpokládat, že bude negativně ovlivňovat zánětlivou aktivaci těchto buněk, což by v přírodě napomáhalo klíštěti v udržení se na hostiteli a v úspěšném nasátí. Cílem práce je otestovat již připravený rekombinantní elastofilin v některých in vitro modelech rekrutace leukocytů.

 

Rešeršní témata v oblasti nádorové imunoterapie

Školitel: Jan Ženka

- Stimulační a inhibiční checkpoint molekuly v nádorové imunoterapii

- MDSC a nádorová onemocnění

- Metody vyhodnocování účinnosti protinádorové vakcinace a přenosu informace na získanou imunitu

- Protinádorová vakcinace a způsoby zesílení jejího účinku

- DC terapie a způsoby zesílení jejího účinku

- Spontánní vyléčení u nádorových onemocnění

- Shoda vlastností nádorů a trofoblastu

 

Nabízená témata magisterských prací na KME

 

Téma: Testování protinádorových účinků metabolitů sinic pomocí analýzy buněčného cyklu

Školitel: Jaroslava Lieskovská

Popis: Diplomová práce je zaměřena na testování protinádorových účinků vybraných metabolitů sinic. Práce vyžaduje základní znalost buněčné a molekulární biologie, předchozí laboratorní zkušenost je výhodou. Uchazeč získá dovednosti v průtokové cytometrii a kultivaci tkáňových kultur.

 

Téma: Příprava rekombinantních serpinů z klíštěte obecného v bakteriálním expresním systému

Školitel: Jan Kotál, Jindřich Chmelař

Popis: Klíště obecné (Ixodes ricinus) produkuje ve svých slinách řadu farmakoaktivních proteinů. Serpiny tvoří, co do počtu členů relativně malou rodinu inhibitorů serinových proteáz. Některé klíštěcí serpiny byly v minulosti identifikovány jako imunomodulátory a antihemostatika. Cílem práce je vyrobit další vybrané zástupce této skupiny rekombinantně a otestovat jejich funkci.

 

 Téma: Funkční charakterizace vybraných klíštěcích serpinů pomocí RNA interference

Školitel: Helena Langhansová

Popis: Jedna z možností, jak otestovat funkci proteinu, je jeho „vypnutí“ a sledování výsledného fenotypu. RNA interferencí lze významně snížit expresi proteinů i v klíštěti. Cílem projektu je vyrobit dsRNA, pomocí níž se vypne exprese vybraných serpinů v klíštěti Ixodes ricinus a následně sledovat vliv RNAi na fitness klíštěte a na přenos borélií do hostitele.