Organizace studia na KME


Obecné informace

 

Všechny nezbytné informace, týkající se povinností a práv studentů PřF, naleznete v opatření děkana č. D 48:

https://www.prf.jcu.cz/data/files/8/81/84/2296d48.pdf

 

Studium na PřF JU CB se řídí platným Studijním řádem JU:

https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/studijni-a-zkusebni-rad-ju-v-ceskych-budejovicich 

 

Organizace školního roku se řídí akademickým kalendářem pro daný školní rok.

Akademický kalendář 2019/2020

https://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-studenty-prf-ju/kalendar-akademickeho-roku.html

Všechny tři dokumenty podrobně popisují organizaci, podmínky a průběh studia, zkoušek a zápočtů, povinnosti a práva studentů JU. Je proto velmi žádoucí si oba dokumenty prostudovat, případně hledat odpovědi na své otázky přímo v těchto dokumentech.