Praxe


V průběhu bakalářského i magisterského studia je student povinen absolvovat 3 praxe v některé z klinicky či diagnosticky zaměřených (např. v laboratoři klinické biochemie, histopatologie, mikrobiologie, imunologie, cytogenetiky či jiných podobných oborů). Po dohodě s vedoucím katedry je možné navštěvovat i jinak specificky zaměřené laboratoře. Cílem praxí je seznámení studentů s běžným pracovním chodem laboratoří a používanými laboratorními postupy.

Během bakalářského studia mají studenti povinnost absolvovat Biomedicínskou laboratorní praxi (KME/745) (doba trvání praxe je 8 dní) a Praxi v klinické laboratoři I. (KME/738) (doba trvání praxe je 10 dní). V magisterském studiu studenti absolvují Praxi v klinické laboratoři II. (KME/739) (doba trvání opět 10 dní).

Místo konání praxe si studenti zajišťují sami dle vlastního výběru. V Českých Budějovicích mohou studenti absolvovat praxe například v Nemocnici České Budějovice nebo v některé ze soukromých zdravotnických laboratoří. Praxi je možné absolvovat i v jiné zemi EU. Zaměření pracovišť, kde student absolvuje Biomedicínskou laboratorní praxi a Praxi v klinické laboratoři I se musí lišit, je tedy možné absolvovat obě praxe ve stejné instituci, ale nikoliv na stejném oddělení. Není možné absolvovat praxi ve výzkumné laboratoři (např. nelze započíst práci v laboratořích BC AV ČR v rámci diplomové praxe).

Nejpozději měsíc před samotnou praxí je nutné si přes fakultu zařídit příslušné pojištění (zařizuje paní Hana Kabelová - ekonomický útvar, budova C, hkabelova@prf.jcu.cz, +420 387 776 203). 

Pro získání zápočtu je potřeba garantovi předmětu (uveden ve STAGu) odevzdat ke schválení potvrzení o absolvování praxe. Toto potvrzení by mělo obsahovat informace o tom, kde student praxi absolvoval, délku trvání praxe, případně s jakými metodami se seznámil (jako potvrzení o absolvování praxe není dostačující smlouva mezi fakultou a příslušnou laboratoří).