Seznam přednášejících


Katedra zajišťuje výuku většiny povinných předmětů bakalářského oboru BMLT i magisterského oboru Klinická biologie. Kurzy jsou vyučovány akademickými i klinickými pracovníky.

Jméno a specializace

Pracoviště

Telefon/E-mail

Místnost

BROŽ Pavel, MUDr.

Klinická biochemie

Fak. nemocnice Plzeň

broz@fnplzen.cz

377 104 243

 

BYSTŘICKÁ Dagmar, Mgr., Ph.D.

Lékařská genetika

GENLABS s.r.o.

dagmar.bystricka@genlabs.cz

603 286 725

 

 

EYER, Luděk, Mgr., Ph.D.

Mikrobiální diagnostika

VÚVeL Brno

eyer@vri.cz 

777 781 911

 

 

CHMELAŘ Jindřich, RNDr., Ph.D.

Imunologie, zánět

PřF JU

chmelar@jcu.cz

*6278

C-02-061

 

CHMELÍK Václav, prim., MUDr.

Infekční lékařství

Nemocnice ČB

chmelik@nemcb.cz

387 874 601

 

 

JANOVSKÁ Radmila, MUDr.

Histologie, Patologická anatomie

Nemocnice ČB

radkajanovska@seznam.cz

387 873 466

 

 

JIRKŮ-POMAJBÍKOVÁ Kateřina, MVDr. Ph.D.

Imunologie parazitóz, funkční anatomie

PaÚ BC AV ČR

kpomajbik@gmail.com

*5470

 

KOPECKÝ Jan, prof. RNDr., CSc.

Imunologie, Imunologie viróz a parazitóz

PřF JU

jkopec@prf.jcu.cz

*6274

C-02-038

 

KOVÁŘ Jan, RNDr., CSc.

Metabolizmus lipoproteinů, Ateroskleróza

IKEM

nkov@ikem.cz

236 053 369

 

 

LANGHANSOVÁ Helena, RNDr., Ph.D.

Imunologie, pokusná zvířata v biomedicínském výzkumu

PřF JU

hlanghansova@prf.jcu.cz

*6291

C-02-039

 

LIESKOVSKÁ Jaroslava, Mgr., Ph.D.

Molekulární imunologie, Virologie

PřF JU

jlieskovska@prf.jcu.cz

*6291

C-02-039

 

POLÁKOVÁ Simona, Mgr.

Biostatistika

 

simpolak@seznam.cz

605 430 008

 

 

RŮŽEK Daniel, doc. RNDr., Ph.D.

Lékařská virologie

VÚVeL Brno

ruzekd@paru.cas.cz

777 786 218

 

 

SUMOVÁ Alena, PharmDr., CSc., DSc.

Biorytmy člověka

FGÚ AV ČR, Praha

sumova@fgu.cas.cz

241 062 528

 

 

ŠTĚRBA Jan, RNDr., Ph.D.

Farmakologie a toxikologie

PřF JU

sterbaj@paru.cas.cz 

*6220 

C-01-008

 

VERNER Miroslav, prim. MUDr.

Klinická biochemie

Nemocnice ČB

verner@nemcb.cz 

387 873 500

 

 

VONDRÁKOVÁ Jana, MUDr., Ph.D.

Laboratorní hematologie

Nemocnice ČB

vondrakova@nemcb.cz

387 873 558, 387 873 581

 

 

VONKE Ivan, prim. MUDr.

Klinická hematologie

Nemocnice ČB

vonke@nemcb.cz

387 873 561

 

 

VOSÁTKOVÁ Michala

Klinická endokrinologie, Patofyziologie

EÚ Praha

mvosatkova@endo.cz

224 905 244

 

 

WEYDA František, doc. RNDr, CSc.

Morfologie a histologie členovců, elektronová a světelná mikroskopie

PřF JU

weydafk@seznam.cz

606 651 179

 

 

ŽAMPACH Pavel, MUDr.

Klinická imunologie

Nemocnice ČB

zampach@nemcb.cz

387 873 611

 

 

ŽAMPACHOVÁ Eva, MUDr.

Lékařská mikrobiologie

Strongwest, a.s., ČB 

zampach@volny.cz

607 854 614 

 

 

ŽENKA Jan, RNDr., CSc.

Imunoterapie nádorů

PřF

jzenka@gmail.com

*6274, 774 550 724

C-02-038