Zajišťované kurzy

V odkazech naleznete podrobné informace o všech kurzech, které zajišťuje Katedra medicínské biologie a seznam všech přednášek na PřF, jak jsou nabízené jednotlivými katedrami a ústavy v rámci studijních programů.


Seznam kurzů zajišťovaných KME - 2018/2019

Seznam přednášek na PřF JU CB - 2018/2019

Kód

Název

Kód

Název

KME / 060 Lékařská parazitologie pro klin. biology KME / 614 Metody studia buňky
KME / 062 Statistika v preklin. a klin. výzkumu KME / 615 Cell Line Cultures in Vitro
KME / 065 Metody mikrobiální diagnostiky KME / 625 Fotografické techniky II.
KME / 066 Terapie nádorů pro bakaláře KME / 721 Klinická imunologie
KME / 074 Terapie nádorů pro magistry KME / 722 Klinická biochemie II
KME / 082 Virology KME / 723 Immunology
KME / 084 Molek. diag. metody v lék. genetice KME / 724 Laboratorní hematologie
KME / 085 Základy medicínské biologie KME / 725 Biorytmy člověka
KME / 085E Introduction into biomedicine KME / 726 Hematologie II.
KME / 086 Pokusná zvířata v biomedicínském výzkumu KME / 729 Infekční lékařství
KME / 087 Molekulární imunologie KME / 738 Praxe v klinické laboratoři I.
KME / 087E Molecular immunology KME / 739 Praxe v klinické laboratoři II.
KME / 179 Seminář mag. oborů - klinická biologie KME / 740 Histologie
KME / 213 Základy funkční anatomie člověka KME / 742 Patologická anatomie
KME / 216 Imunologie KME / 743 Klinická biochemie
KME / 306 Fotografické techniky I. KME / 745 Biomedicínská laboratorní praxe
KME / 481 Lékařská mikrobiologie KME / 746 Výživa člověka
KME / 603 Lékařská virologie KME / 747 Patofyziologie
KME / 606 Kultivace živočišných buněk a tkání KME / 748 Farmakologie a toxikologie