Studijní plán


Studijní plán pro magisterský program Klinická biologie

Studijní plán v Seznamu přednášek 2018/2019 ZDE

Vstupní minimum

KME 216 Imunologie

KME 743 Klinická biochemie

KME 724 Laboratorní hematologie

KME 738 Praxe v klinické laboratoři I.

KMB 023 Základy buněčné biologie

KZO 230 Fyziologie živočichů a člověka

 1 předmět z dvojice:

 KME 747 Patofyziologie

 KMB 617 Vývojová biologie živočichů a člověka

Výstupní minimum

KME 748 Farmakologie a toxikologie

KME 726 Hematologie II.

KME 721 Klinická imunologie

KME 722 Klinická biochemie II.

KME 481 Lékařská mikrobiologie

KME 603 Lékařská virologie

FBI 881 Magisterská diplomová praxe

OJZ 930 Magisterská zkouška z angličtiny

KME 739 Praxe v klinické laboratoři II.

KME 725 Biorytmy člověka

FBI 885 Zadání magist. diplomové práce

KME 060 Lékařská parazitologie pro klin. Biology

KME729 Infekční lékařství

 1 předmět z dvojice:

 KMB 601 Biologie buňky 2

 KMB 708 Genetika člověka

 1 předmět z dvojice:

 KMB 608 Základní metody molekulární biologie

 KMB 223 Techniky mikroskopie a analýzy obrazu pro biology