Menu

Biomedicínská laboratorní technika


Bakalářský studijní obor Biomedicínská laboratorní technika (BMLT) poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují prakticky provádět základní i speciální práce v biologických a biomedicínských výzkumných zařízeních. Absolventi jsou připraveni zvládnout i nejmodernější metody založené na analýze nukleových kyselin a bílkovin. Uplatní se ve výzkumných laboratořích zaměřených na základní i preklinický biomedicínský výzkum, jenž dnes představuje jednu z nejvýznamnějších a nejlépe financovaných oblastí vědy, nebo v laboratořích, věnujících se vývoji nových biomedicínských aplikací, léčiv či preparátů. Další možností je uplatnění ve firmách, obchodujících s laboratorní technikou, chemikáliemi a zdravotnickými materiály. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru Klinická biologie. V současné době nemá obor BMLT zdravotnickou akreditaci.