Studijní plán


Studijní plán pro bakalářský program BMLT

Studijní plán bakalářského programu BMLT je navržen tak, aby studenti získávali potřebné znalosti a dovednosti postupně v obecných a základních kurzech a až po jejich absolvování si zapsali kurzy specializovanější a odvozenější. Proto jsou některé kurzy rozvrženy pevně do konkrétních semestrů a u dalších je ponechána volba na studentech, kdy si chtějí kurzy splnit. Vždy by však mělo být dbáno na to, aby byly splněny doporučené prerekvizity (pokud je daný předmět zmiňuje), případně aby měl student dostatečné základní znalosti. Například by si student neměl zapsat Klinickou biochemii, pokud ještě neabsolvoval základní kurz Biochemie, nebo by si neměl zapsat Patofyziologii, když neabsolvoval kurz Fyziologie živočichů a člověka.  

Vedle kurzů pevně stanovených na konkrétní semestr patří k povinným kurzům i kurzy patřící k tzv. výstupnímu minimu. Tyto kurzy student musí absolvovat během bakalářského studia, ale sám si určuje, kdy si kurz zapíše. Obě kategorie se řadí k předmětům kategorie A, tedy povinné. Dále jsou ve výstupním minimu kurzy povinně volitelné (kategorie B), z nichž si student vybírá, které chce absolvovat (může absolvovat i oba).

Každý student má možnost zapsat si jakýkoliv kurz, vyučovaný na Jihočeské univerzitě, který ho zajímá. Podrobnosti ohledně podmínek lze nalézt ve Studijním řádu JU.

Studijní plán v Seznamu přednášek 2018/2019 ZDE

Povinné předměty:

1. semestr

KBO 004 Biologická laboratorní technika

UCH 006 Chemická laboratorní technika

FBI 007 Informační zdroje v přírodních vědách

UMB 010 Matematika

UCH 032 Organická chemie pro biology

FBI 003 Úvod do studia a života na VŠ

KMB 023 Základy buněčné biologie

KME 085 Základy medicínské biologie

2. semestr

UCH 031 Obecná a fyzikální chemie

UCH 034 Obecná a fyzikální chemie - praktikum

OJZ 900 Postupová zkouška z angličtiny

KME 213 Funkční anatomie člověka

KMB 240 Genetika

3. semestr

UCH 036 Biochemie I.

UCH 049 Praktikum z biochemie

KME 740 Histologie

4. semestr

KMB 216 Imunologie

KME 743 Klinická biochemie

KME 742 Patologická anatomie

5. semestr

FBI 890 Bakalářská diplomová praxe I.

OJZ 910 Bakalářská zkouška z angličtiny

6. semestr

FBI 891 Bakalářská diplomová praxe II.

Výstupní minimum

KBE 260 Mikrobiologie nebo KBE 760 Biology of microorganisms

KME 745 Biomedicínská laboratorní praxe

KME 738 Praxe v klinické laboratoři I.

KME 724 Laboratorní hematologie

KME 614 Metody studia buňky

KMB 250 Molekulární biologie

KZO 230 Fyziologie živočichů a člověka

1 předmět z dvojice:

 KME 747 Patofyziologie

 KMB 617 Vývojová biologie živočichů a člověka

1 předmět z dvojice

 KME 062 Statistika v preklin. a klin. výzkumu

 KBE 012 Biostatistika