Studentské práce


Běžící bakalářské práce na KME

Obhájené bakalářské práce 2016, 2017, 2018

Běžící magisterské práce na KME

Obhájené magisterské práce 2016,  2017, 2018

Běžící disertační práce na KME

Obhájené disertační práce v oboru Infekční biologie

 

Pozn. Běžící studentské práce, uvedené v seznamech zahrnují pouze studenty, kteří mají řádně odevzdaný zadávací protokol.