Výzkumné skupiny


Výzkumné skupiny na Katedře medicínské biologie

Laboratoř interakce vektor-hostitel

Laboratoř molekulární imunologie

Laboratoř nádorové imunoterapie