Menu

Laboratoř molekulární imunologie


Vedoucí laboratoře:

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Vědečtí pracovníci:

Mgr. Jaroslava Lieskovská, Ph.D.

Ph.D. studenti:

Mgr. Zuzana Beránková

Studenti:

Bc. Simona Fisherová

 

Výzkumné zaměření:

Hlavní projekt, kterým se v posledních letech zabýváme, tkví v sledování účinků klíštěcích slin a klíštěcích proteinů na aktivitu různých typů imunitních buněk. V současné době se konkrétně věnujeme analýze buněčného stresu, který je vyvolán virem klíšťové encefalitidy. Z dlouhodobého hlediska nás zajímá, jestli klíštěcí sliny ovlivňují buněčný stres a stresem spouštěné signalizace, co by mohlo být jedním z mechanizmů, jakým se sliny klíštěte podílí na přenosu studovaných patogenů z klíštěte na hostitele. Zaměřujeme se na detekci oxidačního stresu a stresu na endoplazmatickém retikulu v makrofázích a dendritických buňkách.  Na projektu pracuje doktorandka Zuzana Beránková a studentka bakalářského studia Mariam Marawan. Nemalá pozornost se věnuje procesům, jako jsou apoptóza či autofagie, které jsou iniciovány ve stresovaných buňkách a které se rovněž podílí na regulaci funkce imunitní odpovědi.

V rámce Katedry medicínské biologie spolupracujeme s Jindřichem Chmelařem. V tomto projektu se věnujeme testování serpinů z klíštěte Ixodes ricinus na cytotoxickou aktivitu NK buněk. Na projektu pracuje studentka magisterského studia Simona Fisherová. 

Spolupracující laboratoře

Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů (Parazitologický ústav BC AV ČR)

Ve spolupráci s Laboratoří molekulární ekologie vektorů a patogenů (PARU, BC AV ČR), konkrétně s Dr. Ryanem Rego řešíme projekt, zabývající se identifikací genů potřebných na diseminaci borélií. U nás testujeme různé geneticky modifikované borélie, které se liší schopností  iniciovat imunitní reakce v závislosti na jejich patogenním potenciálu. Mezi testované parametry patří produkce vybraných cytokinů, či měření odolnosti vůči oxidaci.

Laboratoř fyziky plazmatu, Ústav fyziky PřF JU CB

V rámci společného projektu s vedoucím laboratoře doc. Vítězslavem Straňákem, podpořeného grantem GAČR testujeme biokompatibilitu a antibakteriální vlastnosti plasmatem nanesených tenkých funkčních vrstev s antimikrobiálními látkami (antibiotika, nanočástice mědi). Pokud takto připravené depozity zajišťují řízené dlouhodobé uvolňování antibiotické látky v účinné koncentraci (sledujeme růstové křivky Staphylococcus aureus, S. epidermidis a Escherichia coli a tvorbu biofilmu) a zároveň umožňují obnovu okolní tkáně (sledujeme růst osteoblastů na tenkých vrstvách), mohou být v budoucnu využity v humánní medicíně při aplikaci kloubních náhrad. Sledujeme inhibici přežívaní a růstu baktérii v časových intervalech, kdy postupně dochází k definovanému uvolňování antibakteriálních látek, napr. mědi.

Laboratoř glykobiochemie, Ústav chemie PřF JU CB

Ve spolupráci s laboratoří Dr. Jána Štěrby řešíme projekt, jehož cílem je proteomická a transkriptomická analýza makrofágů a dendritických buněk infikovaných virem klíšťové encefalitidy (TBEV). 

Laboratoř řasové biotechnologie, Algatech, Mikrobiologický ústav AV ČR

Ve spolupráci s Dr. Pavlem Hrouzkem plánujeme projekt, jehož cílem je testování protinádorového účinku metabolitů sinic v in vitro i in vivo modelech.