Laboratoř molekulární imunologie


Vedoucí laboratoře:

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Vědečtí pracovníci:

Mgr. Jaroslava Lieskovská, Ph.D.

 

Ph.D. studenti:

Mgr. Zuzana Beránková

Ms. Ritesh Khanna

 

Bc. a Mgr. studenti:

Bc. Simona Fišerová

Bc. Anna Kovaříková

Bc. Markéta Spěváková

Bc. Kristína Novotná

Hana Šmídová

 

Výzkumné zaměření:

Naše laboratoř se dlouhodobě věnuje studiu účinků klíštěcích slin a klíštěcích komponentů na funkci různých imunitních buněk. Je známo, že imunomodulace buněk vrozené imunity, je jedním z faktorů, který napomáhá přenosu klíšťaty přenášených patogenů, jako jsou virus klíšťové encefalitidy a borelie, na hostitele.  Naším cílem je pochopit mechanismus, jakým klíštěcí sliny tuto imunomodulaci vyvolávají v dendritických buňkách.

 

Běžící projekty:

Projekt, kterému se věnujeme v současné době je zaměřený na analýzu buněčného stresu v souvislosti s infekcí virem klíšťové encefalitidy. Z dlouhodobého hlediska nás zajímá, jestli klíštěcí sliny ovlivňují buněčný stres a stresem spouštěné signalizace, co by mohlo být jedním z mechanizmů, jakým se sliny klíštěte podílí na přenosu studovaných patogenů z klíštěte na hostitele. Zaměřujeme se na detekci oxidačního stresu a stresu na endoplazmatickém retikulu v makrofázích a dendritických buňkách. Nemalá pozornost se věnuje procesům, jako jsou apoptóza či autofágie, které jsou iniciovány ve stresovaných buňkách a které se rovněž podílí na regulaci funkce imunitní odpovědi.

 

Spolupracující laboratoře

 

Laboratoř veřejného zdraví, Fakulta veterinární medicíny, Hokkaido univerzita, Kita-ku, Sapporo, Japonsko

V rámci řešení našeho hlavního projektu spolupracujeme s Dr. Shintaro Kobayashi, expertem na autofágii. S cílem objasnění role autofágie na virovou replikaci a funkci buněk ve virem infikovaných makrofázích a dendritických buňkách využíváme techniku knockdownu vybraných autofagických genů.

 

Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů, Parazitologický ústav, BC AV ČR

Ve spolupráci s Laboratoří molekulární ekologie vektorů a patogenů (PARU, BC AV ČR), konkrétně s Dr. Ryanem Rego řešíme projekt zabývající se identifikací genů potřebných na diseminaci borélií. U nás testujeme schopnost geneticky modifikovaných borélií, lišících se patogenním potenciálem, aktivovat buňky vrozené imunity. Mezi testované parametry patří produkce vybraných cytokinů, či reaktívních kyslíkových druhů (ROS).

 

Laboratoř fyziky plazmatu, Katedra fyziky, PřF, JCU, CB

V rámci společného projektu s vedoucím laboratoře doc. Vítězslavem Straňákem, testujeme biokompatibilitu a antibakteriální vlastnosti plasmatem nanesených tenkých funkčních vrstev s antimikrobiálními látkami (antibiotika, nanočástice mědi). Pokud takto připravené depozity zajišťují řízené dlouhodobé uvolňování antibiotické látky v účinné koncentraci (sledujeme růstové křivky Staphylococcus aureus, S. epidermidis a Escherichia coli a tvorbu biofilmu) a zároveň umožňují obnovu okolní tkáně (sledujeme růst osteoblastů na tenkých vrstvách), mohou být v budoucnu využity v humánní medicíně při aplikaci kloubních náhrad. Sledujeme inhibici přežívaní a růstu baktérií v časových intervalech, kdy postupně dochází k definovanému uvolňování antibakteriálních látek, např. mědi.

 

Laboratoř aplikované biochemie, Katedra chemie, PřF, JCU

Ve spolupráci s laboratoří Dr. Jána Štěrby řešíme projekt, jehož cílem je proteomická a transkriptomická analýza makrofágů a dendritických buněk infikovaných virem klíšťové encefalitidy (TBEV). Podílíme se hlavně na přípravě a sortování buněk.

 

Laboratoř interakce vektor-hostitel, KME

V rámci naší Katedry medicínské biologie spolupracujeme s Dr. Jindřichem Chmelařem. V tomto projektu se věnujeme testování vlivu serpinů z klíštěte Ixodes ricinus na cytolytickou aktivitu NK (natural killer) buněk.

 

Laboratoř řasové biotechnologie, Algatech, Mikrobiologický ústav AV ČR

Výzkumní skupina Dr. Pavla Hrouzka se věnuje izolaci, přípravě a identifikaci metabolitů sinic s protinádorovými účinky. Naše spolupráce tkví v společném úsilí poodhalit mechanizmus působení těchto metabolitů na nádorové buňky. Plánujeme provést analýzu apoptických drah, které jsou v nádorových buňkách disregulované a tím přispívají k nechtěnému přežívaní buněk.