Laboratoř interakce vektor-hostitel


Vedoucí laboratoře:

RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D.

Vědečtí pracovníci:

RNDr. Helena Langhansová, Ph.D.

Ph.D. studenti:

Mgr. Adéla Chlastáková

Mgr. Jan Kotál

Studenti:

Bc. Hana Pechová

Monika Ederová

Lucie Hrubcová

Výzkumné zaměření:

Laboratoř interakce vektor-hostitel studuje děje, k nimž dochází na rozhraní mezi vektorem a hostitelem. Naším modelem je vztah mezi klíštětem Ixodes ricinus a myší. Tento vztah studujeme na molekulární úrovni, tj. zkoumáme konkrétní molekuly, které jsou sekretované s klíštěcími slinami do hostitele a jejich účinky na hostitelskou imunitu, případně jiné obranné mechanismy. Využíváme reverzně genetický přístup, jenž spočívá v přípravě rekombinantního proteinu, vybraného na základě bioinformatické analýzy a jeho otestování v biochemických i biologických esejích, včetně in vivo myších modelů. V současné době se zaměřujeme především na klíštěcí inhibitory serinových a cysteinových proteáz.

Běžící projekty:

Serpiny ze slinných žláz klíštěte Ixodes ricinus a jejich role v interakci vektor-hostitel

Klíště obecné (Ixodes ricinus) je nejvýznamnějším přenašečem chorob v Evropě. Klíštěcí sliny obsahují stovky různých proteinů, které narušují všechny hostitelské obranné mechanismy. U jedné skupiny klíštěcích inhibitorů serinových proteáz, serpinů, byl prokázán jejich imunomodulační účinek. Více...

serpin