Menu

Laboratoř nádorové imunoterapie


Vedoucí laboratoře:

RNDr.Jan Ženka, CSc.

Ph.D. studenti:

Mgr. Ondřej Uher

Studenti:

Bc. Andrea Frejlachová

Bc. Radka Lencová

Bc. Markéta Skaličková

Bc. Anna Venhauerová

Kristýna Danielová

Výzkumné zaměření:

Nádorová onemocnění jsou v Evropě druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý třetí člověk některým nádorovým onemocněním onemocní a každý čtvrtý na něj zemře. Frekvence výskytu nádorových onemocnění má neustále vzestupný průběh.

V léčbě má stále dominantní roli chirurgie, díky které je ve vyspělých zemích dosahováno 50 % pětiletého přežití pacientů. Bohužel v okamžiku diagnózy má 30 % lidí již metastázy a zde je naděje na vyléčení jen 10 %. Účinnost chemoterapie snižuje schopnost nádorů eliminovat účinek chemoterapeutik (multi-drug resistance), chemoterapie i radioterapie je pak rovněž limitována tím, že nádorové buňky v klidových fázích buněčného cyklu jsou odolnější a zásah přežívají. Terapeutický efekt rychle se rozvíjející imunoterapie omezuje výrazná odolnost nádorů proti imunitnímu ataku. Imunoterapie je založena na cílené stimulaci imunitního systému, který je následně schopen nádor sám eliminovat.

Skupina nádorové imunoterapie při Katedře medicínské biologie PřF JU vedená Dr. Ženkou se snaží překonat zmíněnou schopnost nádorů bránit se zbraním imunitního systému. Imunoterapie navržená Dr. Ženkou je založena na aktivaci imunitních buněk a jejich zacílení na nádory pomocí navázání ligandů pro fagocytární receptory.

Běžící projekty:

Imunoterapie pankreatického adenokarcinomu