Laboratoř nádorové imunoterapie


Vedoucí laboratoře:

RNDr.Jan Ženka, CSc.

Ph.D. studenti:

Mgr. Ondřej Uher

Studenti:

Mgr. Andrea Frejlachová

Mgr. Radka Lencová

Mgr. Markéta Skaličková

Mgr. Anna Venhauerová

 

Výzkumné zaměření:

Nádorová onemocnění jsou celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí.  Frekvence výskytu nádorových onemocnění má neustále vzestupný průběh.

V léčbě má stále dominantní roli chirurgie. Bohužel v okamžiku diagnózy má 30 % lidí již metastázy a zde je naděje na vyléčení jen velmi nízká. Chemoterapie a radioterapie mají mnoho vedlejších účinků a jejich účinnost je limitována. V dnešní době se velmi rychle rozvíjí imunoterapie, používající v boji s nádorem vlastní imunitní systém a nabízí pacientům novou šanci. Nicméně ani tato terapie není snadná, neboť nádory jsou schopné se proti imunitnímu ataku bránit.

Skupina nádorové imunoterapie při Katedře medicínské biologie PřF JU vedená Dr. Ženkou se snaží překonat zmíněnou schopnost nádorů bránit se zbraním imunitního systému. Imunoterapie navržená Dr. Ženkou je založena na aktivaci imunitních buněk a jejich zacílení na nádory pomocí jejich označení ligandy fagocytárních receptorů.

Tým Dr. Ženka úzce spolupracuje s laboratořemi profesora Karla Pacáka a Zhengping Zhuanga (NIH, Bethesda, Maryland). V laboratoři profesora Pacáka úspěšně zakončila své doktorandské studium naše studentka, Mgr. Veronika Caisová a v rámci doktorandského studia zde pracuje další student, Mgr. Ondřej Uher.

Běžící projekty:

Imunoterapie pankreatického adenokarcinomu