Oddělení propagace a CŽV

Zajišťuje kontakt s veřejností a médii, organizaci vzdělávacích akcí pro středoškolské pedagogy i studenty.


Adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Bc. et Bc. Veronika Hynková

Marketing, PR, celoživotní vzdělávání, organizace akcí pro SŠ a veřejnost, komunikace se SŠ, koordinace SOČ, Přírodovědný kroužek, Letní a příměstský tábor s Přírodovědou vhynkova@prf.jcu.cz *5563

Bc. Kamila Horáková

Marketing, PR, praxe pro středoškolské studenty, organizace akcí pro SŠ a veřejnost, dětská skupina Motýl  horakk01@prf.jcu.cz *5563

Mgr. Eva Gardianová

od 4. 9. 2015 - mateřská dovolená 

RNDr. Marie Hanzalová

od 21. 1. 2019 - mateřská dovolená

* Poznámka: telefonní předvolba je 38777 nebo 38903