Proděkan pro vnější vztahy


doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra botaniky, č. dv. 203
Na Zlaté Stoce 1
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 772 252
E-mail:  hanys@prf.jcu.cz

Oblasti spadající do působnosti proděkana pro rozvoj a zahraničí

  • Oddělení propagace a CŽV

Proděkan pro vnější vztahy řídí chod Oddělení propagace a CŽV, koordinuje a rozvíjí programy sloužící k vnější propagaci fakulty, koordinuje program pro posílení spolupráce se středními školami, koordinuje obsah webových stránek fakulty, stránek www.prirodoveda.cz a fakultních sociálních sítí a řídí přípravu akreditací kurzů celoživotního vzdělávání.