Zahraniční vztahy


Referentka pro zahraniční vztahy Barbora Okosy Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice bokosy@prf.jcu.cz Telefon: +420 387 776 212
Proděkan pro rozvoj a zahraničí doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice pjelinek@prf.jcu.cz, pj@matfyz.cz Telefon: +420 387 776 261