• Tasemnice

  Tasemnice jsou významnými parazity všech skupin obratlovců se složitými vývojovými cykly. Pochopení jejich biologie, evoluce a systematiky je jednim z úkolů, kterými se na katedře ve spolupráci se zaměstnanci parazitologického ústavu BC AV ČR zabýváme. Na obrázku je SEM snímek rybí tasemnice rodu Polyonchobothrium. (Po kliknutí na text se dozvíte víc.)
 • Motolice

  Při mapování výskytu motolic (Digenea) je často výhodné zaměřit se na vyšetřování měkkýšů, kteří téměř vždy slouží jako první mezihostitelé v jejich složitém vývojovém cyklu. Pro detekci larev (cerkárií), se používá tzv. vyplouvací metoda, založená na jejich pozitivní fototaxi: měkkýši v nádobách s vodou se nasvítí lampou a cerkárie začnou vyplouvat... (Po kliknutí na text se dozvíte víc.)
 • Myxozoa

  Myxozoa jsou skupinou prazvláštních živočichů: jsou to parazitickým způsobem života extrémně zjednodušení žahavci. Jejich životní cykly typicky zahrnují rybího a bezobratlého hostitele. Celá řada aspektů jejich biologie zůstává dodnes neobjasněna. Na obrázku je SEM snímek myxospory druhu Chloromyxum cristatum. (Po kliknutí na text se dozvíte víc.)
 • Svalbard

  Svalbard, severské souostroví známé u nás také jako Špicberky, se nachází daleko za severním polárním kruhem. Je to nejsevernější území Norského království. I tady (hlavně v moři) žijí různí živočichové... a i oni hostí parazity. Někteří členové katedry parazitologie jsou zároveň členy Centra polární ekologie a provozují své výzkumy právě zde. (Po kliknutí na text se dozvíte víc.)
 • Všenky

  "Všenky" jsou parafyletickou skupinou (jejich podskupinou jsou totiž i "pravé" vši), která parazituje zejména na ptácích. Vyobrazený luptouš Myrsidea nesomimi je parazitem galapážských drozdců. Ostrovní drozdci a jejich parazité tvoří zajímavý modelový systém pro zkoumání koevoluce parazitů a hostitelů a mikroevolučních změn v populacích obou organismů. (Po kliknutí na text se dozvíte víc.)
 • Katedra parazitologie


Důležité kontakty

Vedoucí katedry:
  prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
    - vacatko@paru.cas.cz
    - linka 6276

Sekretariát:
  Ing. Lenka Štifterová
    - stif@paru.cas.cz
    - linka 6271

Správce katedrového webu:
  Martin Kostka
    - mkostka@centrum.cz