O katedře

Historie Katedry parazitologie (KPA) se datuje od roku 1995. Tehdejší kolegium děkana Pavla Blažky rozhodlo o vzniku samostatné Katedry parazitologie, která byla jako jediná vyčleněna ze stejnojmenného ústavu AV ČR v Českých Budějovicích. Velkou zásluhu na vzniku katedry měl Jiří Lom, významná osobnost československé parazitologie. Katedru založil Libor Grubhoffer, který byl tehdy pověřen jejím prozatímním vedením. Poté byl vedoucím katedry jmenován Václav Hypša, který ji vede dosud.

Katedra parazitologie garantuje studijní program magisterského oboru Parazitologie a doktorský obor Parazitologie. Koordinuje diplomové práce studentů bakalářských oborů se zaměřením na parazitologii.

Výzkum na Katedře parazitologie zahrnuje strukturní a taxonomické, ekologické, biochemické, imunologické, fylogenetické a evoluční, populačně-genetické, fylogeografické a genomické aspekty biologie parazitů. Je zaměřen na několik hlavních skupin parazitů, a také na jejich symbiotické mikroorganismy.

.

Důležité kontakty

Vedoucí katedry:
  prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
    - vacatko@prf.jcu.cz
    +420 38 777 6276

Sekretariát:
  Ing. Lenka Štifterová
    - stif@paru.cas.cz
    +420 38 777 6271

Editor webu:
  MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.,
  RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D. 

    - janaq@centrum.cz,
    -
jalovecka@prf.jcu.cz

    +420 38 777 6273 (Jana),
    +420 38 777 6222 (Maruška)

Aktuality

KURZ TERÉNNÍ PARAZITOLOGIE 2020 (KPA/482)


Nevíš, co si zapsat v letním semestru? Tak neváhej! :-) >

Již proběhlo

  • Andrew MacIntosh talk_12.12. 2019

    Andrew MacIntosh talk_12.12. 2019

    Ve čtvrtek 12.12. 2019 nás poctil svou návštěvou a poutavou prezentací na téma "Behavioral ecology and epidemiology of gastrointestinal parasitism in primates: patterns, processes and host responses" přední primatolog působící na University of Kyoto v Japonsku, Dr. Andrew MacIntosh. Mnohokrát děkujeme.

    Další příspěvky