Myxozoa

14.02.2014

Myxozoa jsou skupinou prazvláštních živočichů: jsou to parazitickým způsobem života extrémně zjednodušení žahavci. Jejich životní cykly typicky zahrnují rybího a bezobratlého hostitele. Celá řada aspektů jejich biologie zůstává dodnes neobjasněna. Na obrázku je SEM snímek myxospory druhu Chloromyxum cristatum. (Po kliknutí na text se dozvíte víc.)


Myxozoím se věnuje laboratoř rybí protistologie na ParU AV ČR. Nabízí k řešení následující témata:
  - screening DNA vzorků z kaprovitých ryb na přítomnost Myxidium rhodei
  - populační studie myxozoí druhu Ceratomyxa cottoidii v jihoafrických paslizounovitých rybách (Clinidae)
  - taxonomie a fylogenetika myxozoí v afrotropických rybách (povodí Konga a Nilu)
Kromě toho se lze se členy laboratoře dohodnou i na řešení témat, která se myxozoí netýkají:
  - testování amébicidních substancí za účelem vývoje léčiv proti amébovému onemocnění žaber lososů
  - koprologický výzkum parazitace zubrů v ČR (morfologická a molekulární diagnostika)

Na obrázku zschokkelly níže si povšimněte nápadných pólových váčků v myxosporách. Pólové váčky jsou struktury homologické knidocytům žahavců.