Zaměstnanci


Vedoucí katedry:

prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Docenti:

doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Odborní asistenti:

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.

Externisté (part-time):

RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Postdoktorandi:

Giampiero Batani, Ph.D.

Anbu Poosakkannu, Ph.D.

Sonia Maria Rodríguez Ruano, Ph.D.

Ph.D. studenti:

RNDr. Klára Brdíčková (studium přerušeno)

Mgr. Marie Drábková (studium přerušeno)

Mgr. Jiří Kyslík

Mgr. Martina Lisnerová

Mgr. Anna Mácová (studium přerušeno)

RNDr. Aneta Maršíková (studium přerušeno)

Mgr. Hynek Mazanec

RNDr. Eva Myšková (studium přerušeno)

Masoud Nazarizadeh

RNDr. Jana Říhová

Mgr. Anežka Santolíková

Mgr. Hana Tykalová (studium přerušeno)

Technický pracovník:

Mgr. Jan Zima, Ph.D.

Sekretářka:

Ing. Lenka Štifterová