Zaměstnanci


Vedoucí katedry:

prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Docenti:

doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Odborní asistenti:

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.

Externisté (part-time):

RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Postdoktorandi:

.

Ph.D. studenti:

RNDr. Klára Brdíčková (studium přerušeno)

Mgr. Marie Drábková (studium přerušeno)

Mgr. Jiří Kyslík

Mgr. Martina Lisnerová

Mgr. Anna Mácová (studium přerušeno)

RNDr. Aneta Maršíková

Mgr. Hynek Mazanec

RNDr. Eva Myšková (studium přerušeno)

RNDr. Jana Říhová

Mgr. Anežka Santolíková

Mgr. Hana Tykalová (studium přerušeno)

Techničtí pracovníci a laboranti:

Mgr. Jan Zima, Ph.D.

Archana Shaik

Mgr. Roman Hrdlička

Sekretářka:

Ing. Lenka Štifterová