Semináře


Semináře katedry se konají vždy od 13:00 v posluchárně C2 budovy C PřF JU.

Přehled seminářů v roce 2019 (zimní semestr):

Datum

Přednášející

Téma

10.10.

...

...

24.10.

...

...

31.10.

Sonia Maria Rodríguez Ruano

Mosquitoes and their microbiome.

(projekt Rozvoj JU – Mezinárodní mobility – MSCA-IF,
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008486)

14.11.

...

...

28.11.

...

...

12.12.

...

...