Semináře


Semináře katedry se konají vždy od 13:00 v posluchárně C2 budovy C PřF JU.

Přehled seminářů v roce 2019 (letní semestr):

Datum

Přednášející

Téma

28.2.

Jana Říhová

Genome evolution of bacterial symbionts in lice.

14.3.

Zlata Limpouchová

Klára Brdíčková

Martina Lisnerová

Diverzita kryptosporidií u pěvců.

The role of the inflammation in activation of latent microsporidiosis caused by Encephalitozoon cuniculi in immunocompetent and immunodeficient mice.

Uncovering myxozoan species diversity by screening of fish and environmental samples.

28.3.

Jan Kamiš

Kristýna Brožová

Jiří Kyslík

Fylogenetické vztahy kokcidií parazitujících u myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na základě sekvencí COX3 genu.

Studium prevalence Giardia intestinalis.

Expression profiling of minicollagens in Myxozoa.

11.4.

Tereza Flegrová

Veronika Morávková

Analýza populační struktury Dicyema moschatum v hostiteli Eledone moschata.

Metamorphoses of Borrelia burgdorferi sensu lato spirochetes: from dormant forms to motile stages.

25.4.

Sonia Maria Rodríguez Ruano

Mosquitoes and their microbiome.

(projekt Rozvoj JU – Mezinárodní mobility – MSCA-IF,
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008486)

2.5.

Hynek Mazanec

Hana Tykalová

Extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta: biogenesis and secretion of intercellular communicators.

Tick-borne encephalitis virus infection and protein synthesis of host cell.