Harmonogram seminářůSemináře katedry se konají vždy od 13:15 hod. v posluchárně C2 budovy C PřF JU. (pozor, došlo k posunu na 13:15 hod.)

.

Přehled seminářů v roce 2021 (zimní semestr):

Datum

Přednášející

Téma

7.10.

Vendula Branišová

Characterization of the mitochondrial genome of selected myxosporeans. [In Czech, slides in English]

14.10.

Mgr. Václav Pech

Parazitolog bez hranic. [In Czech]

21.10.

prof. David Modrý, Ph.D.

Emerging parazitózy zvířat v České republice: trendy a příčiny. [In Czech]

4.11.

Šárka Borsodi

Martina Lisnerová

Vývoj fluorescenční reportérové linie Babesia divergens. [In Czech]

Biodiversity of Myxozoa based on extensive screening of fish and environmental samples. [In English]

11.11.

Lucie Kordíková

Nikol Bušková

Anna Šejnohová

Kokcidie ptáků Galapág. [In Czech]

Extracellular vesicles during the ontogeny of the tapeworm Schistocephalus solidus. [In Czech, slides in English]

qPCR diagnostika Blastocystis sp. u primátů v zajetí. [In Czech]

25.11.

Lenka Richterová, Ph.D.

Cesta parazitologa z akademie do české nemocnice a laboratoří na rovníku.

2.12.

Veronika Žánová


Hynek Mazanec

Monitoring of variability of myxozoan diversity on the Malše river flow by analysis of environmental DNA. [In Czech, slides in English]

Breaking the sweat: compositional differences in excretory/secretory products of tapeworms. [In English]

9.12.

Jiří Kyslík

Minicollagens reveal the governing role in polar capsule formation in Myxozoa. [In English]