Harmonogram seminářůSemináře katedry se konají vždy od 13:00 v posluchárně C2 budovy C PřF JU.

Přehled seminářů v roce 2020 (zimní semestr):

.

Datum

Přednášející

Téma

8.10.

Hynek Mazanec

On a lookout for bud: observations of biogenesis and release of  extracellular vesicles of tapeworms. [in English]

22.10.

Zlata Limpouchová


Zlata Limpouchová

Kryptosporidie a kryptosporidióza hospodářsky chovaných a volně žijících hus. [in Czech, slides in English]

Kryptosporidie a kryptosporidióza hospodářsky chovaných a volně žijících nutrií. [in Czech, slides in English]

5.11.

Veronika Žánová

Střevní paraziti ptáků na Svalbardu. [in Czech]

19.11.

Veronika MorávkováKlára Charvátová

Analysis of genetic diversity of Borrelia burgdorferi sensu lato and Borrelia miyamotoi across Central and Eastern Europe using multilocus sequence typing. [in Slovak, slides in English]

Populačně-genetická struktura kokcidií rodu Eimeria parazitujících u myšic a hrabošovitých hlodavců v oblasti "kontaktní zóny" v Krušných horách. [in Czech, slides in English]

3.12.

Martina Lisnerová


Jiří Kyslík

Evolutionary old fishes as secondary hosts of myxozoan parasites.
[in English]

Polar capsule vs. nematocyst - functional characterization.
[in English]

17.12.

...

...

?


?

?

Monika Bürgerová 

...

...

Kateřina Bouberlová


Jana Říhová

Kristýna Brožová

...

...

...

Diverzita a evoluce myxozoí v ancestrálních hostitelích: retrospektivní pohled do evoluce žahavců. [in Czech]

Symbionts and microbiome diversity in sucking lice. [in English]

Zavedení qPCR diagnostiky oportunního prvoka Giardia intestinalis v rámci epidemiologické studie v ČR. [in Czech, slides in English]