Požadavky


Povinnost prezentovat na katedrovém semináři:

studenti bakalářského stupně:         1× za studium, v českém jazyce

studenti magisterského stupně:      1× ročně, v českém jazyce se slajdy v angličtině

doktorandi:                                         1× ročně, v anglickém jazyce

Na semináři student prezentuje téma zaměření své kvalifikační práce. V prvním roce studia se předpokládá, že student ještě nemá mnoho vlastních výsledků, tudíž se předpokládá prezentace dosud známých faktů k dané problematice, a prezentace metodiky a cílů práce. Studenti se hlásí na termíny prezentací garantovi předmětu (Jana Kvičerová; janaq@centrum.cz). Studenti, kteří v daném semestru plánují obhajovat, by se měli přihlásit k prezentaci s dostatečným předstihem před odevzdáním závěrečné práce, aby stihli zapracovat případné kritické poznámky a připomínky.

ZÁPOČET za předmět uděluje studentům bakalářského a magisterského stupně studia Jana Kvičerová, doktorandům Oleg Ditrich.