Studenti


V tabulce jsou uvedeni studenti katedry a jimi řešené práce (rok 2019, letní semestr):

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce
BRANIŠOVÁ Vendula Motolice čeledi Hemiuridae na Svalbardu Ditrich Oleg bakalářská
BRDÍČKOVÁ Klára Role zánětu v aktivaci latentní mikrosporidiozy způsobené Encephalitozoon cuniculi u imunokompetentních a imunodeficitních myší Sak Bohumil diplomová
ČENKOVÁ Miroslava Mnohobuněční parazité akvarijních ryb rodu Symphysodon a životní cyklus tasemnice  Schyzocotyle acheilognathi Kuchta Roman bakalářská
FERENCOVÁ Jana bakalářská
HEINCLOVÁ Pavla Vliv přímé predace různými predátory na populace cerkárií vybraných druhů motolic (Digenea) Soldánová Miroslava diplomová
CHARVÁTOVÁ Klára Populačně-genetická struktura kokcidií rodu Eimeria parazitujících u myšic a hrabošovitých hlodavců v oblasti "kontaktní zóny" v Krušných horách Kvičerová Jana diplomová
JUHAŇÁKOVÁ Eliška Evoluce symbiotických bakterií krevsajícího dvoukrřídlého hmyzu Hypša Václav diplomová
KAMIŠ Jan Fylogenetické vztahy kokcidií parazitujících u myšice temnopásé (Apodemus agrarius) Kvičerová Jana bakalářská
KORDÍKOVÁ Lucie Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana bakalářská
KRAUSOVÁ Marie Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa Štefka Jan disertační
KYSLÍK Jiří Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů Fiala Ivan disertační
LIMPOUCHOVÁ Zlata Diverzita kryptosporidií u pěvců (Passeriformes) Kváč Martin bakalářská
LISNEROVÁ (JEDLIČKOVÁ) Martina Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků Fiala Ivan disertační
MÁCOVÁ (přerušeno) Anna Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému hostitel-parazit Kvičerová Jana disertační
MARŠÍKOVÁ (přerušeno) Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana disertační
MARTINŮ Jana Hostitelská specificita, genealogie a koevoluce v modelových systémech parazit - hostitel Štefka Jan disertační
MAZANEC Hynek Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta Kuchta Roman disertační
MORÁVKOVÁ Veronika Metamorfózy spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato: od dormantních forem zpět k životu Rudenko Nataliia diplomová
MYŠKOVÁ Eva Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě Ditrich Oleg disertační
NOVOTNÝ David Životní cyklus a diverzita Podocotyle spp. na Svalbardu Ditrich Oleg bakalářská
ŘÍHOVÁ Jana Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav disertační
TOMANCOVÁ
(přerušeno)
Veronika Diverzita kryptosporidií parazitujících u divokých kachen Kváč Martin bakalářská
TREFANCOVÁ (HOBLÍKOVÁ) Aneta Populačně-genetická struktura kokcidií parazitujících u hrabošovitých hlodavců a jejich koevoluce s hostiteli; objasnění původu isosporových infekcí Kvičerová Jana diplomová
TYKALOVÁ Hana Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy Grubhoffer Libor disertační
UHROVÁ Lucie Evoluční historie a molekulární fylogeneze nearktických zástupců tasemnic skupiny Onchoproteocephalidea Brabec Jan diplomová
VYHLÍDALOVÁ Tereza Srovnání periodicity ve vyplouvání a reprodukce cerkárií rodu Diplostomum z prvního mezihostitele, plže rodu Radix, v jezerech mírného a subarktického pásu Soldánová Miroslava diplomová
WOLFOVÁ Stanislava Biogeografie a populační diverzita v systému parazit - hostitel: ektoparazité galapážských hrdliček Štefka Jan bakalářská
ZEMANOVÁ Aneta Studium dráhy pro syntézu mastných kyselin u klíštěte Ixodes ricinus Hajdušek Ondřej bakalářská
ŽÁNOVÁ Veronika Střevní paraziti ptáků na Svalbardu Ditrich Oleg bakalářská