Studenti


V tabulce jsou uvedeni studenti katedry a jimi řešené práce (rok 2019, letní semestr):

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce
BRANIŠOVÁ Vendula Motolice čeledi Hemiuridae na Svalbardu Ditrich Oleg bakalářská
BRDÍČKOVÁ Klára Role zánětu v aktivaci latentní mikrosporidiozy způsobené Encephalitozoon cuniculi u imunokompetentních a imunodeficitních myší Sak Bohumil diplomová
BROŽOVÁ Kristýna Studium prevalence symbiotických střevních prvoků řádu Diplonadida v mikrobiomu člověka Jirků-Pomajbíková Kateřina bakalářská
ČENKOVÁ Miroslava Mnohobuněční parazité akvarijních ryb rodu Symphysodon a životní cyklus tasemnice  Schyzocotyle acheilognathi Kuchta Roman bakalářská
FERENCOVÁ Jana bakalářská
FLEGROVÁ Tereza Analýza populační struktury parazita Dicyema moschatum v hostiteli Eledone moschata Drábková (Krausová) Marie bakalářská
HEINCLOVÁ Pavla Vliv přímé predace různými predátory na populace cerkárií vybraných druhů motolic (Digenea) Soldánová Miroslava diplomová
CHARVÁTOVÁ Klára Populačně-genetická struktura kokcidií rodu Eimeria parazitujících u myšic a hrabošovitých hlodavců v oblasti "kontaktní zóny" v Krušných horách Kvičerová Jana diplomová
JUHAŇÁKOVÁ Eliška Evoluce symbiotických bakterií krevsajícího dvoukřídlého hmyzu Hypša Václav diplomová
KAMIŠ Jan Fylogenetické vztahy kokcidií parazitujících u myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na základě sekvencí COX3 genu Kvičerová Jana bakalářská
KORDÍKOVÁ Lucie Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana bakalářská
KRAUSOVÁ Marie Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa Štefka Jan disertační
KYSLÍK Jiří Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů Fiala Ivan disertační
LIMPOUCHOVÁ Zlata Diverzita kryptosporidií u pěvců (Passeriformes) Kváč Martin bakalářská
LISNEROVÁ (JEDLIČKOVÁ) Martina Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků Fiala Ivan disertační
MÁCOVÁ (přerušeno) Anna Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému hostitel-parazit Kvičerová Jana disertační
MARŠÍKOVÁ (přerušeno) Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana disertační
MARTINŮ Jana Hostitelská specificita, genealogie a koevoluce v modelových systémech parazit - hostitel Štefka Jan disertační
MAZANEC Hynek Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta Kuchta Roman disertační
MORÁVKOVÁ Veronika Metamorfózy spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato: od dormantních forem zpět k životu Rudenko Nataliia diplomová
MYŠKOVÁ Eva Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě Ditrich Oleg disertační
NOVOTNÝ David Životní cyklus a diverzita Podocotyle spp. na Svalbardu Ditrich Oleg bakalářská
ŘÍHOVÁ Jana Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav disertační
TOMANCOVÁ
(přerušeno)
Veronika Diverzita kryptosporidií parazitujících u divokých kachen Kváč Martin bakalářská
TREFANCOVÁ (HOBLÍKOVÁ) Aneta Morfologické znaky a populačně-genetická struktura kokcidií parazitujících u hrabošovitých hlodavců; objasnění původu isosporových infekcí u hrabošovitých hlodavců Kvičerová Jana diplomová
TYKALOVÁ Hana Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy Grubhoffer Libor disertační
UHROVÁ Lucie Evoluční historie a molekulární fylogeneze nearktických zástupců tasemnic skupiny Onchoproteocephalidea Brabec Jan diplomová
VYHLÍDALOVÁ Tereza Srovnání periodicity ve vyplouvání a reprodukce cerkárií rodu Diplostomum z prvního mezihostitele, plže rodu Radix, v jezerech mírného a subarktického pásu Soldánová Miroslava diplomová
WOLFOVÁ Stanislava Biogeografie a populační diverzita v systému parazit - hostitel: ektoparazité galapážských hrdliček Štefka Jan bakalářská
ZEMANOVÁ Aneta Studium dráhy pro syntézu mastných kyselin u klíštěte Ixodes ricinus Hajdušek Ondřej bakalářská
ŽÁNOVÁ Veronika Střevní paraziti ptáků na Svalbardu Ditrich Oleg bakalářská