Studenti


V tabulce jsou uvedeni studenti katedry a jimi řešené práce (rok 2021, zimní semestr od 29.9. 2021):

(studenti, u kterých není uveden název práce, ho dosud nemají zapsaný ve STAGu)

.

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce
BORSODI Šárka Vývoj fluorescenční reportérové linie Babesia divergens Jalovecká
Marie
bakalářská
BRANIŠOVÁ

Vendula Charakterizace mitochondriálního genomu vybraných myxosporeí: genomický a ultrastrukturální přístup Fiala Ivan diplomová
BRDÍČKOVÁ
(přerušeno)
Klára Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu Sak Bohumil disertační
BÜRGEROVÁ Monika   diplomová
BUŠKOVÁ Nikol Biologie extracelulárních vesikul tasemnice Schistocephalus solidus Mazanec Hynek bakalářská
DEDECIUS Damián Struktura mikrobiomů odlišných genetických linií vší Polyplax serrata Hypša Václav bakalářská
DRÁBKOVÁ
(KRAUSOVÁ)
(přerušeno)
Marie Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa Štefka Jan disertační
DVORZHAK Veronika Kvičerová Jana bakalářská
FURIKOVÁ Natálie Porovnání genomických evolučních změn a metabolické kapacity symbiotických bakterií rodu Legionella u vší Hypša Václav bakalářská
KAMIŠ Jan Hlodavci jako rezervoár hantavirů: hantaviry u hlodavců v urbánních oblastech a v oblastech výskytu nákaz člověka, tkáňový tropismus hantavirů v hlodavcích Kvičerová Jana diplomová
KIBET Caroline Jepkorir disertační
KOLÁČNÁ Karolína   Fiala Ivan diplomová
KORDÍKOVÁ Lucie Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana bakalářská
KUNDID Petra disertační
KYSLÍK Jiří Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů Fiala Ivan disertační
LISNEROVÁ (JEDLIČKOVÁ) Martina Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků Fiala Ivan disertační
MARŠÍKOVÁ
(přerušeno)
Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana disertační
MAZANEC Hynek Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta Kuchta Roman disertační
MORÁVKOVÁ
(přerušeno)
Veronika Analýza genetickej diverzity Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi v rozsahu strednej a východnej Európy s použitím multilokusovej sekvenčnej typizácie Didyk Yuliya diplomová
MYŠKOVÁ

Eva Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě Ditrich Oleg disertační
NAZARIZADEH

Masoud Population genomics of parasite adaption: new insights into diversification and speciation of parasites Štefka Jan disertační
NOVOTNÝ David Životní cykly motolic čeledi Opecoelidae na Svalbardu Ditrich Oleg diplomová
ŘÍHOVÁ Jana Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav disertační
SANTOLÍKOVÁ Anežka Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages Holzer Astrid disertační
TOMANCOVÁ

Veronika Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte Hajdušek Ondřej diplomová
TYKALOVÁ
(přerušeno)
Hana Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy Grubhoffer Libor disertační
ŽÁNOVÁ

Veronika Sledování proměnlivosti diverzity myxozoí na toku řeky Malše analýzou environmentální DNA Fiala Ivan diplomováStudenti jiných kateder / fakult, které školí zaměstnanci KPA (rok 2021, zimní semestr od 29.9. 2021):

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce Katedra
KOGLER Alexandra Characterization and localization of Bartonella species infecting North American Triatominae
(kissing bugs)
Nováková Eva bakalářská Biological Chemistry
SCHÜRZ Robin Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria Hypša Václav bakalářská Biological Chemistry
TESAŘOVÁ Šárka   Kvičerová Jana diplomová PřF učitelství
ZADINOVÁ Zuzana   Hypša Václav diplomová PřF učitelství