Studenti


V tabulce jsou uvedeni studenti katedry a jimi řešené práce (rok 2021, letní semestr od 15.2. 2021):

(studenti, u kterých není uveden název práce, ho dosud nemají zapsaný ve STAGu)

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce
BOUBERLOVÁ Kateřina Diverzita a evoluce myxozoí v ancestrálních hostitelích: retrospektivní pohled do evoluce žahavců Sojková Pavla bakalářská
BRDÍČKOVÁ
(přerušeno)
Klára Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu Sak Bohumil disertační
BÜRGEROVÁ Monika Myxozoa parazitující na rybách v přehradních nádržích v deltě Rýna: Morfologická a molekulární charakterizace Lisnerová Martina bakalářská
BUŠKOVÁ Nikol Biologie extracelulárních vesikul tasemnice Schistocephalus solidus Mazanec Hynek bakalářská
DEDECIUS Damián Struktura mikrobiomů odlišných genetických linií vší Polyplax serrata Hypša Václav bakalářská
DRÁBKOVÁ
(KRAUSOVÁ)
(přerušeno)
Marie Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa Štefka Jan disertační
DVORZHAK Veronika Kvičerová Jana bakalářská
FURIKOVÁ Natálie Hypša Václav bakalářská
KAMIŠ Jan Hlodavci jako rezervoár hantavirů: hantaviry u hlodavců v urbánních oblastech a v oblastech výskytu nákaz člověka, tkáňový tropismus hantavirů v hlodavcích Kvičerová Jana diplomová
KOLÁČNÁ Karolína   Fiala Ivan
KORDÍKOVÁ Lucie Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana bakalářská
KYSLÍK Jiří Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů Fiala Ivan disertační
LIMPOUCHOVÁ Zlata Kryptosporidie a kryptosporidióza hospodářsky chovaných a volně žijících nutrií Ditrich Oleg diplomová
LISNEROVÁ (JEDLIČKOVÁ) Martina Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků Fiala Ivan disertační
MÁCOVÁ
(přerušeno)
Anna Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému
hostitel-parazit
Kvičerová Jana disertační
MARŠÍKOVÁ Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana disertační
MAZANEC Hynek Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta Kuchta Roman disertační
MORÁVKOVÁ
(přerušeno)
Veronika Analýza genetickej diverzity Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi v rozsahu strednej a východnej Európy s použitím multilokusovej sekvenčnej typizácie Didyk Yuliya diplomová
MYŠKOVÁ
(přerušeno)
Eva Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě Ditrich Oleg disertační
NAZARIZADEH

Masoud Population genomics of parasite adaption: new insights into diversification and speciation of parasites Štefka Jan disertační
NOVOTNÝ David Životní cykly motolic čeledi Opecoelidae na Svalbardu Ditrich Oleg diplomová
ŘÍHOVÁ Jana Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav disertační
SANTOLÍKOVÁ Anežka Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages Holzer Astrid disertační
TOMANCOVÁ

Veronika Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte Hajdušek Ondřej diplomová
TYKALOVÁ
(přerušeno)
Hana Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy Grubhoffer Libor disertační
ŽÁNOVÁ

Veronika Sledování proměnlivosti diverzity myxozoí na toku řeky Malše analýzou environmentální DNA Fiala Ivan diplomováStudenti jiných kateder / fakult, které školí zaměstnanci KPA (rok 2021, letní semestr od 15.2. 2021):

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce Katedra
FILCOVÁ Kristýna Původci svrabu u domácích zvířat (psi, kočky, drobní savci) Kvičerová Jana bakalářská KBD FZE
KOGLER Alexandra Characterization and localization of Bartonella species infecting North American Triatominae
(kissing bugs)
Nováková Eva bakalářská Biological Chemistry
KŘEPELKOVÁ Simona Vliv ekologických a environmentálních faktorů
na mikrobiomy vybraných členovců
Nováková Eva diplomová KME
SCHÜRZ Robin Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria Hypša Václav bakalářská Biological Chemistry
TESAŘOVÁ Šárka Kokcidie u myší domácích (Mus musculus): detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana bakalářská PřF učitelství
ZADINOVÁ Zuzana Rekonstrukce metabolických drah symbiotických bakterií Hypša Václav bakalářská PřF učitelství
ŽIŽKOVÁ Kateřina Vliv potravní preference všenek (Phthiraptera: Ischocera, Amblycera)
na formování jejich mikrobiomů
Nováková Eva diplomová KME