Studenti


V tabulce jsou uvedeni studenti katedry a jimi řešené práce (rok 2020, letní semestr od 17.2. 2020):

(studenti, u kterých není uveden název práce, ho dosud nemají zapsaný ve STAGu)

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce
BOUBERLOVÁ Kateřina Diverzita a evoluce myxozoí v ancestrálních hostitelích: retrospektivní pohled do evoluce žahavců Sojková Pavla bakalářská
BRANIŠOVÁ Vendula Motolice čeledi Hemiuridae na Svalbardu Ditrich Oleg bakalářská
BRDÍČKOVÁ
(přerušeno)
Klára Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu Sak Bohumil disertační
ČENKOVÁ Miroslava
Kuchta Roman
DRÁBKOVÁ
(KRAUSOVÁ)
(přerušeno)
Marie Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa Štefka Jan disertační
FLEGROVÁ Tereza Analýza diverzity dicyemidů v rámci hostitele pomocí amplikonového sekvenování
Štefka Jan diplomová
CHARVÁTOVÁ Klára Populačně-genetická struktura kokcidií rodu Eimeria parazitujících u myšic a hrabošovitých hlodavců v oblasti "kontaktní zóny" v Krušných horách Kvičerová Jana diplomová
JUHAŇÁKOVÁ Eliška Evoluce symbiotických bakterií krevsajícího dvoukřídlého hmyzu Hypša Václav diplomová
KAMIŠ Jan Kvičerová Jana diplomová
KOLÁČNÁ Karolína Mikrosporidiální infekce akvarijních ryb se zaměřením na Pleistophora hyphessobryconis Fiala Ivan bakalářská
KORDÍKOVÁ Lucie Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana bakalářská
KYSLÍK Jiří Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů Fiala Ivan disertační
LIMPOUCHOVÁ Zlata Kryptosporidie a kryptosporidióza hospodářsky chovaných a volně žijících nutrií Ditrich Oleg diplomová
LISNEROVÁ (JEDLIČKOVÁ) Martina Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků Fiala Ivan disertační
MÁCOVÁ
(přerušeno)
Anna Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému
hostitel-parazit
Kvičerová Jana disertační
MARŠÍKOVÁ (přerušeno) Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana disertační
MAZANEC Hynek Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta Kuchta Roman disertační
MORÁVKOVÁ
(přerušeno)
Veronika Analýza genetickej diverzity Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi v rozsahu strednej a východnej Európy s použitím multilokusovej sekvenčnej typizácie Didyk Yuliya diplomová
MYŠKOVÁ
(přerušeno)
Eva Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě Ditrich Oleg disertační
NAZARIZADEH Masoud Štefka Jana disertační
NOVOTNÝ David Životní cykly motolic čeledi Opecoelidae na Svalbardu Ditrich Oleg diplomová
ŘÍHOVÁ Jana Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav disertační
SANTOLÍKOVÁ Anežka Holzer Astrid disertační
TOMANCOVÁ

Veronika Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte Ondřej Hajdušek diplomová
TYKALOVÁ
(přerušeno)
Hana Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy Grubhoffer Libor disertační
ŽÁNOVÁ Veronika Střevní paraziti ptáků na Svalbardu Ditrich Oleg bakalářskáStudenti jiných kateder / fakult, které školí zaměstnanci KPA (rok 2020, letní semestr od 17.2. 2020):

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce Katedra
FILCOVÁ Kristýna Původci svrabu u domácích zvířat (psi, kočky, drobní savci) Kvičerová Jana bakalářská KBD FZE
KOGLER Alexandra Characterization and localization of Bartonella species infecting North American Triatominae
(kissing bugs)
Nováková Eva bakalářská Biological Chemistry
KŘEPELKOVÁ Simona Vliv ekologických a environmentálních faktorů
na mikrobiomy vybraných členovců
Nováková Eva diplomová KME
MAROUSKOVÁ Pavlína Aujeszkyho choroba na území České republiky Kvičerová Jana bakalářská KME
SCHÜRZ Robin Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria Hypša Václav bakalářská Biological Chemistry
TESAŘOVÁ Šárka Kvičerová Jana bakalářská FPE
ŽIŽKOVÁ Kateřina Vliv potravní preference všenek (Phthiraptera: Ischocera, Amblycera)
na formování jejich mikrobiomů
Nováková Eva diplomová KME