Studenti


V tabulce jsou uvedeni studenti katedry a jimi řešené práce (rok 2019, zimní semestr od 30.9. 2019):

(studenti, u kterých není uveden název práce, ho dosud nemají zapsaný ve STAGu)

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce
BRANIŠOVÁ Vendula Motolice čeledi Hemiuridae na Svalbardu Ditrich Oleg bakalářská
BRDÍČKOVÁ Klára Sak Bohumil disertační
ČENKOVÁ Miroslava
Kuchta Roman
DRÁBKOVÁ
(KRAUSOVÁ)
Marie Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa Štefka Jan disertační
FLEGROVÁ Tereza
diplomová
CHARVÁTOVÁ Klára Populačně-genetická struktura kokcidií rodu Eimeria parazitujících u myšic a hrabošovitých hlodavců v oblasti "kontaktní zóny" v Krušných horách Kvičerová Jana diplomová
JUHAŇÁKOVÁ Eliška Evoluce symbiotických bakterií krevsajícího dvoukřídlého hmyzu Hypša Václav diplomová
KAMIŠ Jan Kvičerová Jana diplomová
KORDÍKOVÁ Lucie Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana bakalářská
KYSLÍK Jiří Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů Fiala Ivan disertační
LIMPOUCHOVÁ Zlata Kváč Martin diplomová
LISNEROVÁ (JEDLIČKOVÁ) Martina Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků Fiala Ivan disertační
MÁCOVÁ (přerušeno) Anna Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému hostitel-parazit Kvičerová Jana disertační
MARŠÍKOVÁ (přerušeno) Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana disertační
MAZANEC Hynek Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta Kuchta Roman disertační
MORÁVKOVÁ Veronika Metamorfózy spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato: od dormantních forem zpět k životu Rudenko Nataliia diplomová
MYŠKOVÁ Eva Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě Ditrich Oleg disertační
NOVOTNÝ David Ditrich Oleg diplomová
ŘÍHOVÁ Jana Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav disertační
TOMANCOVÁ

Veronika Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte Ondřej Hajdušek diplomová
TYKALOVÁ Hana Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy Grubhoffer Libor disertační
UHROVÁ Lucie Evoluční historie a molekulární fylogeneze nearktických zástupců tasemnic skupiny Onchoproteocephalidea Brabec Jan diplomová
VYHLÍDALOVÁ Tereza Srovnání periodicity ve vyplouvání a reprodukce cerkárií rodu Diplostomum z prvního mezihostitele, plže rodu Radix, v jezerech mírného a subarktického pásu Soldánová Miroslava diplomová
WOLFOVÁ Stanislava Biogeografie a populační diverzita v systému parazit - hostitel: ektoparazité galapážských hrdliček Štefka Jan bakalářská
ŽÁNOVÁ Veronika Střevní paraziti ptáků na Svalbardu Ditrich Oleg bakalářskáStudenti, kteří řeší své práce na KPA, ale patří pod jiné katedry (rok 2019, zimní semestr od 30.9. 2019):

Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce Katedra
FILCOVÁ Kristýna Původci svrabu u domácích zvířat (psi, kočky, drobní savci) Kvičerová Jana bakalářská KBD FZE
KOGLER Alexandra Characterization and localization of Bartonella species infecting North American Triatominae (kissing bugs) Nováková Eva bakalářská Biological Chemistry
KŘEPELKOVÁ Simona Vliv ekologických a environmentálních faktorů na mikrobiomy vybraných členovců Nováková Eva diplomová KME
MAROUSKOVÁ Pavlína Aujeszkyho choroba na území České republiky Kvičerová Jana bakalářská KME
ŠKOCHOVÁ Veronika Dynamika mikrobiomů nejvýznamnějších přenašečů T. cruzi na území Spojených států amerických (podčeleď Triatominae) Nováková Eva diplomová KME
ŽIŽKOVÁ Kateřina Vliv potravní preference všenek (Phthiraptera: Ischocera, Amblycera) na formování jejich mikrobiomů Nováková Eva diplomová KME