Kontakty


 

Zaměstnanci katedry (rok 2021) Linka
(předvolba je 38 777)
Číslo dveří
E-mail
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
(vedoucí katedry)
6276 02 049
(budova C PřF)
vacatko@prf.jcu.cz
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. 6320 00 005
(budova CPE PřF)
oleg@paru.cas.cz
doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

6295 02 045
(budova C PřF)
novaeva@paru.cas.cz
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

6273 02 037
(budova C PřF)
janaq@centrum.cz,
kvicej00@prf.jcu.cz
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.

6222 01 011
(budova C PřF)
jalovecka@prf.jcu.cz
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
(part-time)
5450 109
(PAÚ BC AVČR)
fiala@paru.cas.cz
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (part-time) 5431 207
(PAÚ BC AVČR)
tscholz@paru.cas.cz
Ing. Lenka Štifterová (sekretářka) 6271 02 035
(budova C PřF)
stif@paru.cas.cz