Informace pro doktorandy


Studenti doktorského stupně musí během prvního roku svého studia odevzdat prostřednictvím školitele (resp. studijního oddělení) oborové radě rešerši, která pokrývá téma, na něž se doktorand během své práce orientuje, a zasazuje jej do širšího kontextu. Rozsah rešerše není stanoven a musí být sepsána v anglickém jazyce. Viz "práva a povinnosti doktorandů", bod 3.