Kurzy zajišťované katedrou

Seznam kurzů zajišťovaných KPA (aktuální k akademickému roku 2021/2022):


Kód kurzu

Název kurzu

Garant

KPA/480

KPA/486

KPA/484

KPA/170

KPA/171

KPA/501

KPA/494

KPA/495

KPA/604

KPA/172

KPA/482

KPA/173

KPA/490

KPA/181

KPA/805

KPA/884

KPA/885

KPA/886

KPA/893

KPA/890

KPA/891

KPA/880

KPA/881

KPA/800

KPA/806

Biologie parazitických protozoí

Biologie parazitických členovců

Biologie helmintů

Biologie parazitismu

Klinická parazitologie a epidemiologie

Imunologie parazitóz

Lékařská parazitologie a diagnostické metody I

Lékařská parazitologie a diagnostické metody II

Molecular Phylogenetics

Microbial Ecology and Genomics

Terénní parazitologie

Terénní cvičení mořské parazitologie

Laboratorní praxe ve zdravotnictví I

Seminář mag. oborů - parazitologie

Doktorandský seminář

Zadání bakalářské práce

Zadání magist. diplomové práce

Projekt

Bakalářská diplomová praxe

Bakalářská diplomová praxe I

Bakalářská diplomová praxe II

Magist. diplomová praxe

Magist. diplomová praxe

Doktorandská praxe

Literární rešerše

.

V nadcházejícím akademickém roce (2020/2021) se můžete těšit na nové kurzy, které pro Vás připravujeme:
.

Veterinární parazitologie (CZ)                         J. Kvičerová

Veterinary Parasitology (EN)                           J. Kvičerová

Current Trends in Parasitology Research (EN)
                                                                        M. Jalovecká

Biochemistry and molecular biology of parasites (EN)
                                                                        M. Jalovecká

Biology of parasitic protists (EN)                     M. Jalovecká

M. Jalovecká

V. Hypša

T. Scholz

V. Hypša

J. Kvičerová

J. Kopecký

O. Ditrich

O. Ditrich

V. Hypša

E. Nováková

J. Kvičerová

O. Ditrich

O. Ditrich

J. Kvičerová

E. Nováková

V. Hypša

V. Hypša

-

V. Hypša

V. Hypša

V. Hypša

V. Hypša

V. Hypša

E. Nováková

E. Nováková