NABÍDKA TÉMAT


Nabízená témata kvalifikačních prací na Katedře parazitologie (aktuální k 18.11. 2019)


Téma: Vývoj reportérové fluorescenční babesie (Establishment of Babesia fluorescence reporter line)

Typ práce: bakalářská nebo diplomová

Školitel: Marie Jalovecká

Popis: Práce bude zaměřena na vývoj fluorescenční linie parazita Babesia divergens, původce závažných onemocnění skotu a člověka.
Práce bude zahrnovat základní i pokročilé molekulární metody vč. přípravy funkčního plasmidu (tzv. klonování), práci s tkáňovými kulturami
a mikroskopické analýzy. Práce může být v českém i anglickém jazyce, záleží na preferenci studenta.

--------------------

Téma: Origin of parasitism in the Neodermata (parasitic flatworms): from morphology and ultrastructure to phylogenomics 

Typ práce: diplomová (může být i bakalářská)
                   laboratorní zpracování vzorků parazitů včetně bioinformatických analýz; možná i literární rešerše

Školitel: Jan Brabec, Roman Kuchta, Tomáš Scholz (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: The early phylogeny of parasitic flatworms (including the notoriously known cestodes and trematodes) is not yet satisfactorily resolved.
We approach this problematics primarily through the bioinformatic analyses of de novo-characterised phylogenomic data (mainly transcriptomes)
of basal representatives of the key neodermatan lineages and interpreting individual morphological/ultrastructural traits in the light of these data.

--------------------

Téma: Diversity and phylogenetic relationships of North American tapeworms and their co-evolution with freshwater fish

Typ práce: diplomová (může být i bakalářská)
                   laboratorní zpracování vzorků parazitů

Školitel: Tomáš Scholz, Jan Brabec, Roman Kuchta (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: Representatives of several cestode lineages infect a range of North American freshwater fish groups, including the most primitive lineages
of ray-finned fishes. We are interested in describing the diversity of their cestode parasites as well as understanding the mutual interrelationships
of the cestodes using combination of classical morphology and electron microscopy techniques as well as molecular phylogenetic approaches
including both Sanger- and high-throughput sequencing.

--------------------

Téma: Extracellular vesicles of tapeworms

Typ práce: diplomová (může být i bakalářská)
                   experimentální práce s důrazem na elektronovou mikroskopii a proteomiku

Školitel: Hynek Mazanec, Roman Kuchta (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: Study focuses on a biogenesis and cargo characterization of extracellular vesicles being released from tapeworms’ surface and their potential effect on the host.

--------------------

Téma: Life cycle of the tapeworm Schistocephalus solidus

Typ práce: diplomová (může být i bakalářská)
                   experimentální práce s důrazem na kultivaci tasemnice a její ekologii

Školitel: Roman Kuchta, Hynek Mazanec (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: In support of other studies, our laboratory focuses on maintaining the life cycle of the host-manipulating tapeworm Schistocephalus solidus.

--------------------

Téma: eDNA detection of causative agents of human and animal parasitic diseases

Typ práce:
diplomová (může být i bakalářská)
                   terénní odběry a laboratorní zpracování vzorků; možná i literární rešerše

Školitel: Roman Kuchta, Jan Brabec (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: A novel approach, environmental DNA (eDNA) metabarcoding, will be used to overcome problems related to finding parasites within their respective hosts, which will enable us to quantify known and discover unknown diversity in aquatic habitats, and study disease ecology by monitoring
of human and fish pathogens.

--------------------

Téma: Diversity of larval trematodes in selected freshwater ecosystems in the Czech Republic and their phylogenetic relationships
 
Typ práce:
diplomová (může být i bakalářská)
                   terénní odběry potenciálních hostitelů a mezihostitelů a laboratorní zpracování získaných parazitů; možná i literární rešerše

Školitel: Anna Faltýnková, Miroslava Soldánová (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: -

--------------------

Téma: Diversity and geographical distribution of strigeid trematodes (Diplostomida: Strigeidae) in Europe
 
Typ práce:
diplomová (může být i bakalářská)
                   terénní odběry a laboratorní zpracování; možná i literární rešerše

Školitel: Anna Faltýnková (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: -

--------------------

Téma: Occurrence and species composition of larval stages of plagiorchid trematodes (Digenea: Plagiorchiidae) in freshwater snails in Europe including high Arctic
 
Typ práce:
diplomová (může být i bakalářská)
                   terénní odběry a laboratorní zpracování; možná i literární rešerše

Školitel: Anna Faltýnková (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: -

--------------------

Téma: Circadian rhythms of trematode cercariae and their contribution to the energy transfer in food webs
 
Typ práce:
diplomová (může být i bakalářská)
                   laboratorní experimenty

Školitel: Miroslava Soldánová (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: -

--------------------

Téma: Trematode cercariae as a prey in aquatic food webs
 
Typ práce:
diplomová (může být i bakalářská)
                   laboratorní experimenty

Školitel: Miroslava Soldánová (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: -

--------------------

Téma: Behaviour of trematode cercariae in the presence of non-host predators
 
Typ práce:
diplomová (může být i bakalářská)
                   laboratorní experimenty

Školitel: Miroslava Soldánová (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: -

--------------------