Obhájené diplomové práce


2021

Charvátová Klára. Kokcidie rodu Eimeria parazitující u myšic a hrabošovitých hlodavců v oblasti "kontaktní zóny".
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Křepelková Simona. Vliv ekologických a environmentálních faktorů na mikrobiomy vybraných členovců.
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Limpouchová Zlata. Kryptosporidie a kryptosporidióza hospodářsky chovaných a zdivočelých nutrií.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Žižková Kateřina. Vliv potravní preference všenek (Phthiraptera: Amblycera) na formování jejich mikrobiomů.
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

2020

Juhaňáková Eliška. Evoluce symbiotických bakterií krevsajícího dvoukřídlého hmyzu.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Škochová Veronika. Dynamika mikrobiomů nejvýznamnějších přenašečů T. cruzi na území Spojených států amerických (podčeleď Triatominae).
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Uhrová Lucie. Evoluční historie a molekulární fylogeneze nearktických zástupců tasemnic skupiny Onchoproteocephalidea.
vedoucí práce: RNDr. Jan Brabec, Ph.D.

Vyhlídalová Tereza. Srovnání periodicity ve vyplouvání a reprodukce cerkárií rodu Diplostomum z prvního mezihostitele, plže rodu Radix, v jezerech mírného a subarktického pásu.
vedoucí práce: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.

2019

Brdíčková Klára. Role zánětu v aktivaci latentní mikrosporidiozy způsobené Encephalitozoon cuniculi u imunokompetentních a imunodeficitních myší.
vedoucí práce: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Heinclová Pavla. Vliv přímé predace různými predátory na populace cerkárií vybraných druhů motolic (Digenea).
vedoucí práce: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.

Hoblíková Aneta (nyní Trefancová). Morfologické znaky a populačně-genetická struktura kokcidií parazitujících u hrabošovitých hlodavců; objasnění
původu isosporových infekcí u hrabošovitých hlodavců.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

2018

Kočová Pavlína. Populačně-genomická analýza generalistického parazita - tasemnice Ligula intestinalis.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Lhotská Zuzana. Studium střevních prvoků rodu Blastocystis v mikrobiomu člověka.
vedoucí práce: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Mazanec Hynek. Molecular and morphological characterisation of digeneans of the family Strigeidae Railliet, 1919 from Iceland.
vedoucí práce: RNDr. Anna Faltýnková, Ph.D.

Říhová Jana. Evoluce genomu bakteriálních symbiontů vší rodu Polyplax serrata.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Smolenová Štěpánka. Analýza infekčního potenciálu klonu "evropského" druhu B. garinii izolovaného ze severoamerických hlodavců
s využitím laboratorních modelů infikovaných savců.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Vejsada Lukáš. Diverzita MHC alel a parazitace v populacích drobných hlodavců.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

2017

Cibulková Lucie. Diverzita larvárních stádií motolic (Digenea) v plicnatých plžích z mokřadů řeky svatého Vavřince, Kanada.
vedoucí práce: Simona Georgieva, Ph.D.

Jedličková Martina (nyní Lisnerová). Lokalizace a kvantifikace rybomorky Sphaerospora molnari (Myxozoa) u kapra obecného.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Ježková Jana. Diverzita kryptosporidií volně žijících hlodavců rodu Rattus.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Slabá Hana. Characterisation of novel serpin TILIr and its relatives from the superfamily of serine protease inhibitors from Ixodes ricinus tick.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

2016

Kyslík Jiří. Fylogeneze myxozoí založená na genech specifických pro žahavce.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Maršíková Aneta. Haemogregariny parazitující u želv rodu Pelusios: fylogenetické vztahy, morfologie a hostitelská specifita.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Mynářová Anna (nyní Jandová). Prevalence a diverzita kryptosporidií, giardií a mikrosporidií u orangutanů (Pongo spp.) a vliv vybraných rostlinných extraktů
na průběh experimentální infekce Encephalitozoon cuniculi u BALB/c myší.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Šochová Eva. Genomika symbiotických bakterií krevsajícího hmyzu.
vedoucí práce: RNDr. Filip Husník, Ph.D.

Tichá Lucie. Citlivost spirochet komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato k lidskému komplementu: infekční potenciál vybraných druhů.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.; Maryna Golovchenko, MSc.

Tomková Tereza. Morfologická a molekulární charakterizace druhů rodu Ceratomyxa (Myxozoa) u ryb z čeledi Clinidae z pobřeží Jižní Afriky.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Ťápal Jiří. Optimalizace přenosového modelu B. microti.
vedoucí práce: RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.

2015

Matějková Michaela (nyní Fickerová). Koevoluce mezi ektoparazity a drobnými hlodavci rodů Microtus a Clethrionomys na populační úrovni.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

2014

Čapková Lenka. Monozoické tasemnice rodu Monobothrium (Cestoda: Caryophyllidea) z Palearktické a Nearktické zoogeografické oblasti.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Leštinová Kateřina. Morfologická analýza vajíček tasemnic řádu Diphyllobothriidea.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Myšková Eva. Střevní paraziti obratlovců na Svalbardu.
veducí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Zikmundová Jana (nyní Roháčová). Molecular and morphological characterisation of species of Plagiorchis Lühe, 1899 (Digenea: Plagiorchiidae)
in lymnaeid snails from freshwater ecosystems in central Europe.
vedoucí práce: Aneta Kostadinova, Ph.D.

2013

Cabezas Cruz Alejandro. Cellular and molecular characterization of Ehrlichia mineirensis, a new organism isolated from Rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Mácová Anna. Phylogenetic relationships and population structure of coccidia in rodent families Muridae and Arvicolidae.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

2012

Husník Filip. Molecular evolution of intracellular symbiotic bacteria in insects.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Jalovecká Marie. Vývoj protektivní imunitní odpovědi v žaludečním epitelu myší infikovaných Cryptosporidium muris a Cryptosporidium andersoni.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

2011

Bednářová Andrea. Životní strategie motolic (Digenea) se zaměřením na vývojové stádium cerkárie.
vedoucí práce: RNDr. Anna Faltýnková, Ph.D.

Havran Jiří. Detekce spirochét lymské boreliózy v klinických vzorcích metodami PCR a optimalizace podmínek kultivace borelií ze vzorků pacientů
s příznaky lymské boreliózy.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Kotková Michaela. Průběh mikrosporidiozy způsobené Encephalitozoon cuniculi u imunokompetentích a imunodeficitních myší.
vedoucí práce: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Marvanová Tereza (nyní Kreysová). Genetická struktura a geografická variabilita populací parazitické hlístice Haemonchus contortus.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Moravcová Lenka. Vnímavost různých kmenů myši domácí středoevropské (Mus musculus musculus) a myši domácí západoevropské
(Mus musculus domesticus) k infekci Cryptosporidium mouse genotype I.
vedoucí práce: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Šípková Lenka. Spermatological characters in Bothriocephalidea (Cestoda).
vedoucí práce: Céline Levron, Ph.D.

2010

Bučinská Lenka. Analýza glykoproteinů ze slinných žláz klíštěte Ixodes ricinus.
vedoucí práce: RNDr. Marie Vancová, Ph.D.

Černotíková Eva. Molekulární fylogeneze vybraných druhů rybích hlístic podřádu Spirurina na bázi SSU rRNA genů.
vedoucí práce: RNDr. František Moravec, CSc.

Drobníková Petra. Vitelogeneze karyofylidních tasemnic.
vedoucí práce: RNDr. Magdaléna Bruňanská, CSc.

Rozkošná Petra. Srovnávací studie ektoparazitů (Monogenea) cichlidních ryb z peruánské Amazonie.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Tyml Tomáš. Myxosporeové infekce rejskovitých (Soricidae).
vedoucí práce: MVDr. Iva Dyková, DrSc.

2009

Jirsová Dagmar. Fylogenetické vztahy malých střevních motolic čeledi Heterophyidae se zaměřením na taxonomii komplexu rodu Ascocotyle.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Kašičková Denisa (nyní Sýkorová). Mikrosporidiové infekce exotických ptáků.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Kodádková Alena (nyní Lövy). Úloha CD4+ a CD8+ T-lymfocytů v imunitní odpovědi při žaludeční kryptosporidióze savců.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Martinů Jana. Parazito-hostitelská koevoluce mezi vešmi druhu Polyplax serrata a myšicemi rodu Apodemus.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Ondráčková Zuzana. Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium spp. in dairy cattle in South Bohemia, the Czech Republic.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Richterová Lenka. Functional Analysis of Mitochondrial Ribosome of Trypanosoma brucei.
vedoucí práce: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Šťastná Hana (nyní Tykalová). Změny globální genové exprese v lidských neurálních buňkách po infekci virem klíšťové encefalitidy.
vedoucí práce: doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

Šubrtová Karolína. Využití technologie cDNA vakcín pro imunizaci vybranými proteiny klíštěcích slin.
vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

2008

Jelínková Alena. Endogenní vývoj králičí kokcídie Eimeria exigua.
vedoucí práce: RNDr. Michal Pakandl, CSc.

Nováková Eva. Arsenophonus, an emerging clade of intracellular symbionts with a broad host distribution.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Vlčková Romana. Revize bothriocephalidních tasemnic (Eucestoda: Bothriocephalidea) z ryb rodu Saurida.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

2006

Bendová Jana. Interakce rybích fagocytů s trofozoity a cystami Acanthamoeba sp.: Studium mikrobicidních mechanismů in vitro.
vedoucí práce: MVDr. Iva Dyková, DrSc.

Brabec Jan. Paraphyly of pseudophyllidean tapeworms: testing a phylogenetic hypothesis using sequence data (18S & 28S rDNA).
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Paris Zdeněk. Expression system in Leishmania tarentolae.
vedoucí práce: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Wijová Martina. Evolutionary relationships of Spirurina (Nematoda: Chromadorea: Rhabditida) with special emphasis on dracunculoid nematodes
inferred from SSU rRNA gene sequences.
vedoucí práce: RNDr. František Moravec, DrSc.

2005

Cihlářová Věra. A novel approach to qualitative real-time RT-PCR detection of tick-borne encephalitis virus in tick and patient samples.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Folková Dagmar. Role prohibitinu u procyklických stádií Trypanosoma brucei brucei.
vedoucí práce: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Franta Zdeněk. "Mucin-like peritrophin" from the soft tick Ornithodoros moubata.
vedoucí práce: RNDr. Petr Kopáček, CSc.

Chmelař Jindřich. Identifikace imunomodulačních molekul ze slin klíštěte Ixodes ricinus.
vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Křížek Jaroslav. Molekulární fylogeneze bakteriálních endosymbiontů vší a charakteristika jejich genomu.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Pindová Zuzana. Améby rodu Hartmannella Alexeieff, 1912: druhová determinace kmenů izolovaných z orgánů ryb a detekce améb v tkáňových lezích
pomocí hybridizace in situ.
vedoucí práce: MVDr. Iva Dyková, DrSc.

Šebestová Barbora. Mikrosporidiové infekce ve vodním prostředí.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Uhlířová Michaela. Srovnávací studie oxyuroidních hlístic (Nematoda: Oxyuroidea) plazů z Ázerbajdžánu a vybraných oblastí Blízkého východu.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.