Obhájené doktorské práce


2021

Mácová Anna. Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému hostitel-parazit.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

2019

Martinů Jana. Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

2017

Jalovecká Marie. Establishment of Babesia laboratory model and its experimental application.
vedoucí práce: RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.; Malandrin Laurence

Jirsová Dagmar. Population genetics of the fish tapeworm Wenyonia virilis (Caryophyllidea: Caryophyllaeidae) and its fish host Synodontis schall
(Siluriformes: Mochokidae).
vedoucí práce: Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D.

Patra Sneha. Malacosporea and Sphaerospora sensu stricto: Myxozoan clades with unique biology and evolution.
vedoucí práce: Astrid S. Holzer, MSc., Ph.D.

2016

Tyml Tomáš. Diversity, phylogeny and phylogeography of free-living amoebae.
vedoucí práce: Mgr. Martin Kostka, Ph.D.

2015

Hönig Václav. Spatial Distribution of Tick-Borne Pathogens as a Consequence of Vector-Host-Pathogen Interactions with Environment.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Georgieva Simona. An integrative taxonomic approach to the study of trematode diversity and life-cycles in freshwater ecosystems.
vedoucí práce: Aneta Kostadinova, Ph.D.

2014

Kodádková Alena (nyní Lövy). Myxosporean phylogeny and evolution of myxospore morphotypes.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Mendoza Palmero Carlos Alonso. Species composition and phylogenetic relationship of oviparous monogeneans (Dactylogyridae: Ancyrocephalinae)
of catfish (Siluriformes) of the Amazon River.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Tonk Miray. Characterisation and functional analysis of defensins from the ticks Ixodes ricinus and Ixodes scapularis.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

2012

Ash Anirban. Diversity of tapeworms (Cestoda) in freshwater fish of India.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Brabec Jan. Molecular Systematics and Evolution of Basal Cestoda Lineages.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Franta Zdeněk. Blood meal digestion in the hard tick Ixodes ricinus.
vedoucí práce: RNDr. Petr Kopáček, CSc.

Kvičerová Jana. Phylogeny of coccidia and coevolution with their hosts.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Nováková Eva. Molecular phylogeny and genome evolution of insect symbiotic bacteria.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

2011

Soldánová Miroslava. Composition and structure of larval trematode communities in model freshwater pulmonate gastropods
in eutrophic environments in Central Europe.
vedoucí práce: Aneta Kostadinova, Ph.D.

2010

Bartošová Pavla (nyní Sojková). Fylogenetická analýza molekulárních dat vybraných druhů myxosporeí.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Chmelař Jindřich. Transcriptomic and functional analysis of salivary proteins from the tick Ixodes ricinus.
vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Paris Zdeněk. The impact of iron-sulfur assembly on the mitochondrial tRNA import in Trypanosoma brucei.
vedoucí práce: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

2009

Hajdušek Ondřej. Glykobiologické aspekty klíštěte Ixodes ricinus, přenašeče lymské boreliózy.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Skallová Anna. Přenos viru klíšťové encefalitidy aktivovaný klíštěcími slinami.
vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

2008

Štefka Jan. Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

2007

Kuchta Roman. Revision of the paraphyletic "Pseudophyllidea" (Eucestoda) with description of two new orders Bothriocephalidea and Diphyllobothriidea.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

2006

Faltýnková Anna. Developmental stages of trematodes (Digenea) in freshwater molluscs in Central Europe.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Fiala Ivan. Fylogenetické vztahy vybraných druhů a rodů myxosporeí.
vedoucí práce: MVDr. Iva Dyková, DrSc.

Zíková Alena (nyní Panicucci). Functional and structural analysis of mitochondrial RNA binding proteins in procyclic Trypanosoma brucei.
vedoucí práce: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.