Okruhy řešených projektů a studentských kvalifikačních prací


Na katedře jsou vítáni studenti všech tří stupňů studia - budoucí bakaláři, magistři i doktoři. Témata bakalářských, diplomových a disertačních prací lze vybírat ze širokého spektra okruhů pokrývajících molekulární biologii, fylogenezi a evoluci parazitických a symbiotických organizmů, taxonomii a ekologii parazitů, patologii a imunitu vůči parazitům. Oblasti, jež nabízená témata pokrývají, je možno rámcově rozdělit na parazitologii protist, helmintů a členovců.

Následuje přehled aktuálně řešených témat, v jejichž rámci rádi uvítáme Vaši iniciativu. Členové katedry se ovšem nebrání i Vašim vlastním nápadům. Nabízí se také možnost řešit kvalifikační práci ve spolupráci s některou z laboratoří Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR. Pro inspiraci se můžete podívat na momentálně řešené práce.


Kokcidie známe zejména jako patogeny králíků a hospodářských zvířat; avšak existuje více než 2000 druhů těchto jednobuněčných parazitů, popsaných z nejrůznějších organismů. Jejich morfologické znaky značně nekorelují s fylogenezí, a jejich hostitelská specifita není tak vysoká, jak se původně předpokládalo. Náš tým se zabývá rekonstrukcí fylogenetických vztahů, populační struktury a evolučních událostí u kokcidií rodu Eimeria a Isospora parazitujících u drobných savců na území Palearktu. Od terénních sběrů přes mikroskopii až po písmenka, stromečky a sítě. V případě zájmu napište Janě Kvičerové (janaq@centrum.cz).

Myxozoa - významná, ale stále nedostatečně prostudovaná skupina parazitů ryb - je centrálním tématem laboratoře rybí protistologie. Aktuálně jsou zde řešeny různé otázky týkající se myxozoí i jiných parazitů ryb, např.
  - screening DNA vzorků z kaprovitých ryb na přítomnost Myxidium rhodei
  - populační studie myxozoí druhu Ceratomyxa cottoidii v jihoafrických paslizounovitých rybách (Clinidae)
  - taxonomie a fylogenetika myxozoí v afrotropických rybách (povodí Konga a Nilu)
  - testování amébicidních substancí za účelem vývoje léčiv proti amébovému onemocnění žaber lososů
Trochu něčekaně se můžete v laboratoři rybí protistologie zabývat i parazity zubrů. Kontaktovat (nejlépe anglicky) můžete šéfku laboratoře Astrid Holzer (astrid.holzer@paru.cas.cz), případně (kvůli zubrům) Miloslava Jirků (miloslav.jirku@seznam.cz).

Paraziti na Svalbardu jsou tématem, kterému se zájemci mohou věnovat díky spolupráci katedry s Centrem polární ekologie. Ekosystémy na dalekém severu jsou poněkud chudší, a díky tomu relativně přehlednější. Výzkum parazitismu v tomto pro našince netradičním prostředí je zaměřen především na mořské organismy - třeba ryby, měkkýše, kroužkouvce - a jejich parazity. Zajímá-li Vás tato tematika, kontaktujte Olega Ditricha (oleg@paru.cas.cz).

Haemogregariny, takzvané „nižší kokcidie“, patří mezi málo probádané organismy. Některé z nich byly jednou popsány, a poté již více nespatřeny. Jejich definitivními hostiteli a zároveň vektory jsou bezobratlí živočichové; mezihostiteli jsou obratlovci, u nichž parazitují zejména v krevních buňkách. Ve spolupráci s doc. MVDr. Pavlem Širokým z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně se zabýváme fylogenetickými analýzami jejich mezidruhových i vnitrodruhových vztahů, které jsou často překvapivé. V případě zájmu napište Janě Kvičerové (janaq@centrum.cz).