Uplatnění našich absolventů


Absolventi naší katedry v současnosti pracují v těchto institucích:
 • univerzitní pracoviště
 • pracoviště Akademie věd ČR
 • soukromé výzkumné instituce
 • diagnostické laboratoře
 • nemocniční laboratoře
 • Státní veterinární ústav (SVÚ)
 • Státní zdravotní ústav (SZÚ)
 • Krajská hygienická stanice (KHS)
 • farmaceutické firmy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Parazitologický ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Státní zdravotní ústav Praha,
Státní veterinární ústav Jihlava, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích, Nemocnice České Budějovice,
i2L Research, Protean, Synlab, SEQme, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline.


Absolventi naší katedry v současnosti pracují na těchto pozicích:
 • navazující Ph.D. studium
 • postdoktorand
 • vedoucí laboratoře
 • odborný asistent na katedře univerzity, docent na katedře univerzity
 • vědecký pracovník
 • technický pracovník
 • diagnostik
 • laborant
 • bioinformatik
 • bioanalytik
 • distributor léčiv, obchodní zástupce