Uplatnění našich absolventů


Absolventi naší katedry v současnosti pracují v těchto institucích:
 • univerzitní pracoviště
 • pracoviště Akademie věd ČR
 • soukromé výzkumné instituce
 • diagnostické laboratoře
 • nemocniční laboratoře
 • Státní veterinární ústav (SVÚ)
 • Státní zdravotní ústav (SZÚ)
 • farmaceutické firmy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Parazitologický ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Státní zdravotní ústav Praha,
Státní veterinární ústav Jihlava, Nemocnice České Budějovice, i2L Research, Protean, Synlab, SEQme, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline.


Absolventi naší katedry v současnosti pracují na těchto pozicích:
 • navazující Ph.D. studium
 • postdoktorand
 • vedoucí laboratoře
 • odborný asistent na katedře univerzity, docent na katedře univerzity
 • vědecký pracovník
 • technický pracovník
 • diagnostik
 • laborant
 • bioinformatik
 • bioanalytik
 • distributor léčiv, obchodní zástupce