Vstupní minimum


Studenti, kteří mají zájem o navazující magisterské studium na katedře, by měli během svého bakalářského studia coby vstupní minimum absolvovat tyto předměty:

KPA/170: Biologie parazitismu
KFZ/230: Fyziologie živočichů a člověka
KMB/216: Imunologie
a ještě jeden z těchto dvou předmětů:
KZO/154: Speciální zoologie bezobratlých nebo KEBR/945: Biologie rostlinné buňky