Naše úspěchy

Americká asociace pro rozvoj vědy (AAAS), vydávající prestižní časopis Science, zvolila profesora Julia Lukeše z Přírodovědecké fakulty JU a Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR jedním ze svých kandidátů (Fellows). Tímto způsobem vyjadřuje celoživotní poctu vědcům, kteří dosáhli mimořádných úspěchů v rozvoji vědy.

Julia Lukeše zvolila Americká asociace pro rozvoj vědy mezi své Fellows

02.12.2018

Americká asociace pro rozvoj vědy (AAAS), vydávající prestižní časopis Science, zvolila profesora Julia Lukeše z Přírodovědecké fakulty JU a Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR jedním ze svých kandidátů (Fellows). Tímto způsobem vyjadřuje celoživotní poctu vědcům, kteří dosáhli mimořádných úspěchů v rozvoji vědy.

Přečíst celé

Zahraniční výzkumy a centra

20.11.2018

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.

Přečíst celé
Vědci z Přírodovědecké fakulty vytvořili publikaci zabývající se stabilními izotopy biogenních prvků

08.06.2018

Praktické i teoretické zkušenosti s přirozeným výskytem stabilních izotopů lehkých prvků, nabyté při postdoktorském pobytu na Australské národní univerzitě před dvaceti lety, vedly vědce a pedagogy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v roce 2000 k založení Laboratoře stabilních izotopů (LSI) při katedrách Biologie ekosystémů a Experimentální biologie rostlin

Přečíst celé


Centrum polární ekologie se stalo členem významné celosvětové organizace zabývající se výchovou mladých expertů v oborech polární vědy a ve výzkumu Arktidy

20.12.2017

Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity (CPE JU) bylo přijato do mezinárodní organizace University of the Arctic. Ta sdružuje nejvýznamnější instituce na světě, které se zabývají vzděláváním a výzkumem Arktidy. Členství v organizaci centru přinese prohloubení spolupráce s dalšími obdobně zaměřenými institucemi a rozšíří možnosti výměny odborných informací.

Přečíst celé