Naše úspěchy

Praktické i teoretické zkušenosti s přirozeným výskytem stabilních izotopů lehkých prvků, nabyté při postdoktorském pobytu na Australské národní univerzitě před dvaceti lety, vedly vědce a pedagogy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v roce 2000 k založení Laboratoře stabilních izotopů (LSI) při katedrách Biologie ekosystémů a Experimentální biologie rostlin

Vědci z Přírodovědecké fakulty vytvořili publikaci zabývající se stabilními izotopy biogenních prvků

08.06.2018

Praktické i teoretické zkušenosti s přirozeným výskytem stabilních izotopů lehkých prvků, nabyté při postdoktorském pobytu na Australské národní univerzitě před dvaceti lety, vedly vědce a pedagogy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v roce 2000 k založení Laboratoře stabilních izotopů (LSI) při katedrách Biologie ekosystémů a Experimentální biologie rostlin

Přečíst celé

Centrum polární ekologie se stalo členem významné celosvětové organizace zabývající se výchovou mladých expertů v oborech polární vědy a ve výzkumu Arktidy

20.12.2017

Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity (CPE JU) bylo přijato do mezinárodní organizace University of the Arctic. Ta sdružuje nejvýznamnější instituce na světě, které se zabývají vzděláváním a výzkumem Arktidy. Členství v organizaci centru přinese prohloubení spolupráce s dalšími obdobně zaměřenými institucemi a rozšíří možnosti výměny odborných informací.

Přečíst celéU jaderné elektrárny Temelín byla otevřena ptačí stezka

08.06.2017

V minulém roce prováděli doktorandi katedry zoologie Přírodovědecké fakulty průzkum výskytu motýlů a ptáků kolem informačního centra Jaderné elektrárny Temelín. Na základě výsledků monitoringu zpřístupnila elektrárna ve středu 14. 6. 2017 unikátní naučnou stezku se soškami opeřenců.

Přečíst celé

Ceny Živy za rok 2016

11.05.2017

V úterý 9. května 2017 byly v pražské vile Lanna za účasti představitelů Akademie věd ČR a dalších významných hostů uděleny ceny Živy. Mezi oceněnými bylo i několik vědců z Přírodovědecké fakulty JU.

Přečíst celé

Centrum polární ekologie pořádá konferenci, na kterou se sjelo 700 odborníků z celého světa

31.03.2017

Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty ve spolupráci s Mezinárodní komisí koordinující výzkum Arktidy pořádá největší konferenci zaměřenou na bádání Arktidy a změny klimatu, která se na světě letos koná. Diskutovat na ni přijelo 700 odborníků z celého světa. Týden arktické vědy 2017 se koná do 7. 4. 2017 v Kongresovém hotelu Clarion v Praze

Přečíst celé