Článek prof. Lepše a kol. patří k nejvíce citovaným článkům časopisu Trends in Ecology and Evolution

16.07.2019

K publikovaným impakt-faktorům přidává nyní Institut pro vědecké informace (ISI) také seznam (obvykle sedmi) nejvíce citovaných článků daného časopisu, publikovaných v předchozích dvou letech, tedy článků, které nejvíce zvýšily impakt faktor daného časopisu.


Pro časopis Trends in Ecology and Evolution, který je významným periodikem jak v kategorii Ecology, tak v kategorii Evolutionary Biology (IF = 15,24), najdeme jeden z těchto článků od skupiny autorů působících na Přírodovědecké fakultě JU:  Carmona, Carlos P.; de Bello, Francesco; Mason, Norman W. H.; Leps, Jan (2016): Traits Without Borders: Integrating Functional Diversity Across Scales. TREE 3: 382-394.

Článek vznikl v době, kdy byl Carlos Carmona jako držitel stipendia Marie Curie fellowship součástí skupiny funkční ekologie rostlin (Francesca de Bello a Jana Lepše), za spolupráce jednoho kolegy z Nového Zélandu. Na výsledky ISi pro Trends in Ecology and Evolution se můlžete podívat zde.