Dr. Jiří Kratochvíl získal významné ocenění Česká hlava

27.11.2020

RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. z Katedry fyziky PřF JU dosáhl ocenění Česká hlava v kategorii Doctorandus za technické vědy, a to za výzkum v oblasti nanomateriálů pro biolékařské aplikace.


Jiří Kratochvíl působí jako pedagog a vědec na Přírodovědecké fakultě JU, kde také prováděl multidisciplinární výzkum v rámci spolupráce Katedry fyziky, Katedry chemie a Ústavu medicínské biologie s Katedrou makromolekulární fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Kromě České hlavy získal řadu ocenění za svůj výzkum na prestižních mezinárodních konferencích, a byl vybrán jako vynikající mladý vědec na setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau, které popsal v rozhovoru pro časopis Journal JU: https://www.yumpu.com/xx/document/read/62864921/journal-04-2019/23. Mezi jeho vášně patří vedle vědy také programování. Může se pyšnit oceněním Mobilní aplikace roku v kategorii Hry.

Dr. Kratochvíl se věnuje nanomateriálům především na bázi nanočástic připravených pomocí takzvaných plynových agregačních zdrojů. Při této vakuové technice dochází k tvorbě nanočástic z přesycených par kovů generovaných pomocí nízkoteplotního plazmatu. Ve své práci se zabývá výzkumem a vývojem biokompatibilních antibakteriálních povlaků na bázi nanočástic a antibiotik. Možnost nanést tyto organicko/inorganické antibakteriální povlaky na povrch tělních implantátů spolu s možností řídit uvolňování antibakteriálních činidel z jejich objemu by mohla představovat velmi zajímavou alternativu k systemické léčbě antibiotiky. Dále se zabývá vývojem 1D a 2D gradientních nanočásticových povrchů s řízenou smáčivostí, drsností a plazmonickými vlastnostmi, které využívá pro vývoj nových biodetekčních metod.

Na základě dosažených vědeckých výsledků z oblasti biomedicíny získal Jiří Kratochvíl vědecký projekt na navazující výzkum zaměřený na vývoj antivirových povrchů, kterému se nyní spolu se svými studenty ve spolupráci s Laboratoří aplikované biochemie věnuje. Výsledky základního výzkumu nanočástic mu zároveň umožnily získat finance na vědecký projekt plazmonického nanotisku.

Záznam ze slavnostní ceremonie můžete sledovat ZDE. Součástí pořadu je i seznámení s vědeckými tématy jednotlivých laureátů.